savinjske novice
Oglas
menu
550 milijonov evrov je vreden paket pomoči v sedmem protikoronskem zakonu. (Foto: Freepik)  550 milijonov evrov je vreden paket pomoči v sedmem protikoronskem zakonu. (Foto: Freepik)

7. protikoronski zakon: Staršem štirje različni dodatki


Tatiana Golob, 19.1.2021 11:26:00

V sedmem protikoronskem zakonu je vlada določila paket pomoči, ki je skupaj vreden 550 milijonov evrov. V njem je večjo pozornost namenila tudi družinam in določila štiri različne dodatke, ki jih lahko starši pridobijo, če izpolnjujejo predpisane pogoje. V nekaterih primerih bodo izplačila potekala na podlagi vložene vloge.


 


MINISTRSTVO BO IZPLAČALO OTROKOM PO 50 EVROV


Vsem upravičencem, ki prejemajo otroški dodatek, torej staršem in rejnikom, bo ministrstvo za družino do 31. januarja izplačalo 50 evrov za vsakega otroka. Dodatek pripada tudi staršem, ki ne prejemajo otroških dodatkov. Slednji morajo za prejem teh sredstev oddati izpolnjeno vlogo, ki je dostopna na e-upravi, vlogo je treba oddati do konca meseca januarja.


 


ZVIŠAL SE JE DODATEK ZA VELIKE DRUŽINE


Za čas do konca epidemije je vlada zvišala tudi znesek letnega dodatka za velike družine. Družine s tremi otroki bodo prejele 100 evrov več, družine s štirimi ali več otroki pa 200 evrov več. Izplačilo za upravičence do dodatka za veliko družino se bo izvedlo do 31. januarja, upravičencem posebne vloge ni treba izpolnjevati. Redni dodatek za veliko družino se bo izplačal kot do sedaj v mesecu aprilu. Vsi, ki bodo pravico do rednega dodatka za veliko družino šele pridobili, a seveda v času epidemije, bodo prav tako upravičeni do izrednega dodatka. Plačilo se bo izvedlo po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino.


 


500 EVROV OB ROJSTVU OTROKA


Vlada je v PKP 7 vključila tudi izredno pomoč ob rojstvu otroka. V njem je namreč zapisano, da se za blažitev posledic epidemije za starše otrok s stalnim prebivališčem v Sloveniji zagotovi 500 evrov izredne pomoči ob rojstvu otroka. Upravičenec je eden od staršev otroka, rojenega v letu 2020 in do enega leta po koncu epidemije. Za ta dodatek ni treba izpolnjevati dodatnih vlog. Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. marca 2021, ostalim pa v treh mesecih po rojstvu otroka. Ministrstvo za družino je objavilo tudi novico, da za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2021, neodvisno od tega dvigujejo tudi višino pomoči ob rojstvu otroka na 350 evrov, starševski dodatek pa na 402,18 evra.


 


100 EVROV VEČJI ZNESEK DODATKA ZA NEGO OTROKA


S PKP 7 se za 100 evrov do konca epidemije povečuje znesek dodatka za nego otroka. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 se upravičencem v višini 300 evrov izvede do konca januarja. Od januarja 2021 dalje pa bo izplačilo višjega dodatka vsak mesec do konca trajanja epidemije. Za starše, ki delajo s krajšim delovnim časom, bo odslej država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač in ne več od sorazmernega dela minimalne plače.


 

Marjana Veršnik Fale, pomočnica direktorice CSD SAŠA, enota Mozirje:


»V sedmem protikoronskem zakonu so družinam oziroma staršem namenjeni štirje solidarnostni dodatki. Za vse velja, da vlog zanje ni treba oddajati, plačila bodo izvedena po uradni dolžnosti. Izjema so le starši, ki ne prejemajo otroškega dodatka. Ti morajo za izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za otroka starosti do 18 let oddati e-vlogo na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Rok za oddajo je 31. januar 2020. Prav tako so izjema študenti, ki lahko preko e-uprave oddajo vlogo za 150 evrov solidarnostnega dodatka. Rok za oddajo je prav tako 31. januar.« 


 


Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.