banner-728-90
Oglas
menu
Prizidek (rumen) k vrtcu je načrtovan na vzhodni strani obstoječega vrtca.  Prizidek (rumen) k vrtcu je načrtovan na vzhodni strani obstoječega vrtca.

Mozirje: S prizidkoma k vrtcu in šoli bi rešili prostorske težave


Štefka Sem, 11.1.2021 9:36:00

V občini Mozirje se v osnovni šoli in vrtcu soočajo s pomanjkanjem prostorov. Večstanovanjske zgradbe, zgrajene v zadnjih letih, so v kraj privabile tudi mlade družine z otroki. Posledično je vpis v vrtec in šolo večji. Prva težava, ki jo na šoli rešujejo, je izgradnja nove šolske knjižnice, ki bo zadostovala potrebam šolarjev, ostaja pa pomanjkanje učilnic in igralnic. Občina je zato pristopila k pripravi idejnega projekta za prizidka k vrtcu in šoli. Le-ta je bil predstavljen na seji občinskega sveta v decembru.


 


POTREBA PO UČILNICAH


Na šoli je potreba po dodatnih učilnicah, večjih garderobah in novem vhodu za prvo triado. Gradnja prizidka je predvidena na severovzhodni strani šole. Nov vhod je predviden v obstoječi učilnici 1A razreda. Povezava prizidka bo izvedena s prebojem hodnika obstoječega objekta. V prizidku bodo zgrajene tri učilnice, zbornica in sanitarije za zaposlene.


 


POVEČANJE GARDEROB


V obstoječi pisarni ravnateljice in tajništvu bodo prostora preuredili v garderobe za predmetno stopnjo, v obstoječi zbornici in knjižnici bodo uredili štiri pisarne in sanitarije za zaposlene. Dostop za pedagoški kader je predviden na severni strani prizidka. Načrtovana je klasična gradnja, v prizidek pa bo omogočen tudi dostop invalidnim osebam.


 


sola-mozirje-prizidek


Gradnja prizidka k šoli (oranžen) je predvidena na severovzhodni strani šole.


 


DVE IGRALNICI PREMALO


V enoti vrtca Tulipan v Mozirju je trenutno enajst oddelkov, v katere so vključeni 204 otroci. V vrtcu je izkazana potreba po dveh dodatnih igralnicah, senzorni sobi, novi kuhinji in večnamenskem prostoru oziroma telovadnici za otroke. Prizidek k vrtcu je načrtovan na vzhodni strani obstoječega vrtca. V pritličju prizidka bosta urejeni dve igralnici, iz katerih bo omogočen dostop na igrišča preko zunanje terase.


 


V KLETI PRIZIDKA TELOVADNICA


Obstoječa kuhinja bo preurejena v senzorno sobo, nova kuhinja bo izvedena v kletnem delu prizidka, kjer bodo urejeni še prostori za pralnico ter prostori za zaposlene. V obstoječi pralnici bo urejena telovadnica, glavni vhod za starše do igralnic pa je predviden preko obstoječega vhoda na severni strani objekta. Projekt sta na občinskem svetu predstavili vodja projekta Darja B. Planovšek in arhitektka Maja Bezovšek s podjetja Planing PRO.


 


TEŽAVE JE TREBA REŠEVATI DOLGOROČNO


Svetniki so v razpravi omenili zmanjševanje zelenih površin zaradi dozidave ob vrtcu in šoli. Zanimalo jih je tudi, kakšne so projekcije za prihodnja leta glede potreb po prostorih. Želijo, da se reši situacija dolgoročno. Vprašali so še, ali je možnost odkupa kakšnega zemljišča, kjer bi bilo možno izvajati širitve v bodoče. Idejni projekt je bil s strani občinskega sveta sprejet pozitivno, ni pa bilo govora o tem, kdaj bi do gradnje prišlo, saj je treba pridobiti vsa dovoljenja, kar pa je dolgotrajen proces.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.