banner-728-90
Oglas
menu
Zaradi vlaganja v infrastrukturo, konkretno zaradi nove čistilne naprave v Lokah, bo JP Komunala Mozirje v treh zgornjesavinjskih občinah povišala strošek omrežnine. (Foto: Freepik)  Zaradi vlaganja v infrastrukturo, konkretno zaradi nove čistilne naprave v Lokah, bo JP Komunala Mozirje v treh zgornjesavinjskih občinah povišala strošek omrežnine. (Foto: Freepik)

Komunala povišala ceno omrežnine za čiščenje odpadnih vod v treh občinah


Štefka Sem, 7.1.2021 10:00:00

Direktor Javnega podjetja Komunala Mozirje Andrej Kladnik je mozirskim, nazarskim in rečiškim svetnikom na občinskih sejah predstavil elaborat o oblikovanju cene omrežnine za čiščenje odpadne vode. Obrazložil je, da se cena omrežnine zviša zaradi vlaganja v infrastrukturo, konkretno zaradi nove čistilne naprave v Lokah. Uporabnikom v občinah Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji je Komunala novo ceno omrežnine v višini 4,4598 evra brez DDV pričela obračunavati ta mesec.


 


OBRAČUNANA AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURE


V letu 2020 je bilo zaključeno poskusno obratovanje prve faze čistilne naprave v Lokah pri Mozirju. V elaboratu je izvajalec javne službe JP Komunala Mozirje omenjenim občinam, ki so lastnice čistilne naprave, prikazal dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode ter finančne podatke in predlog cene omrežnine. Izračunana predračunska cena omrežnine skoraj v celoti predstavlja pripadajoči del amortizacije nove čistilne naprave in praktično ni primerljiva s sedanjo obračunsko.


 


PORABA NE VPLIVA NA OMREŽNINO


Omrežnina je fiksni strošek, ni odvisen od porabe vode, določi se glede na velikost vodomera. Izračunani znesek omrežnine 4,4598 pomeni izračun za standardni hišni vodovodni priključek DN 20. Cena je v vseh treh občinah enotna in bo vplivala na višino računa za komunalne storitve tistih uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijo in čistilno napravo Mozirje.


  

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.