banner-728-90
Oglas
menu
Zgornja Savinjska dolina se nahaja na območju s srednjo potresno ogroženostjo. (Vir: ARSO Urad za seizmologijo)  Zgornja Savinjska dolina se nahaja na območju s srednjo potresno ogroženostjo. (Vir: ARSO Urad za seizmologijo)

Kolikšna je verjetnost, da močneje strese tudi Zgornjo Savinjsko dolino?


Franci Kotnik, 2.1.2021 18:54:00

Ob nedavnih močnih potresih na Hrvaškem, od katerih je najmočnejši terjal tudi smrtne žrtve, dodobra pa smo jih občutili tudi pri nas, se je marsikomu zastavilo vprašanje, na kako potresno (ne)varnem območju pravzaprav živimo. Ali lahko pride do tako uničujočega premikanja tal tudi v Zgornji Savinjski dolini oziroma v tem delu Slovenije?


 


SLOVENIJA MED DRŽAVAMI S SREDNJO POTRESNO NEVARNOSTJO


Po številu in moči potresov spada ozemlje Slovenije med aktivnejša območja, kajti leži na potresno dejavnem južnem robu Evrazijske litosferske plošče, na severozahodnem robu sredozemsko-himalajskega seizmičnega pasu, ki je eden potresno najaktivnejših na Zemlji. Zaradi tega sodi Slovenija med države s srednjo potresno nevarnostjo.


 


PAS NAJVEČJE POTRESNE NEVARNOSTI OD SEVEROZAHODA DO JUGOVZHODA


Čeprav potresi pri nas ne dosegajo prav velike magnitude, so lahko njihovi učinki dokaj močni zaradi razmeroma plitvih žarišč. Po karti potresne nevarnosti, ki upošteva katalog potresov v Sloveniji in njeni okolici od leta 567 do danes ter potresno dejavne prelome in narive, poteka pas največje potresne nevarnosti čez osrednjo Slovenijo od severozahoda proti jugovzhodu. V tem pasu so najbolj ogroženi Bovško z Breginjskim kotom, širša okolica Ljubljane in območje Brežic. Potresno najmanj ogrožena sta severovzhod države in slovenski del Istre na jugozahodu.


 


POTRESNO NAJMANJ OGROŽENI V MOZIRJU IN SOLČAVI


Kot lahko razberemo s karte potresne nevarnosti, ki so jo izdelali v nacionalnem uradu za seizmologijo, se Zgornja Savinjska dolina nahaja na območju s srednjo potresno ogroženostjo, vendar niso vsi kraji v dolini v isti coni. Mozirje in Solčava ležita v rumeni coni, ki je le za razred višje na lestvici potresne ogroženosti od zelene cone, v kateri se nahaja praktično celoten severovzhod države. Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji in Luče se nahajajo v oranžni coni, medtem ko je Gornji Grad pozicioniran v temno oranžno cono. Črnivec kot najbolj zahodni predel gornjegrajske občine je že v rdeči coni, ki pokriva celotno ljubljansko kotlino.


 


karta-potresi-foto-arso 


Karta potresne nevarnosti Slovenije (Vir: ARSO Urad za seizmologijo)


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.