savinjske novice
Oglas
menu
Zapolnjene vrtače z zelenim odrezom ob cesti  Zapolnjene vrtače z zelenim odrezom ob cesti

Kar je odveč nam, je tudi gozdu


Maja Vrčkovnik, revirna gozdarka ZGS, OE Nazarje,, 21.12.2020 6:03:00

Kadar se veliko ukvarjamo z urejanjem okolice, se pogosto srečamo z vprašanjem, kam z zelenim odrezom, ki je nastal pri obrezovanju sadnega drevja, žive meje, grmovnic. Kompost je do vrha zapolnjen, kam s presežkom?


 


NIKAR Z BIOODPADKI V BLIŽNJI GOZD!


Takšno nepravilno odlaganje vrtnih bioodpadkov v gozd:


- je finančno breme lastnika zemljišča,


- spodbuja odlaganje ostalih odpadkov,


- pospešuje širjenje invazivnih tujerodnih vrst,


- povečuje požarno ogroženost okolja,


- je vir rastlinskih, bakterijskih in virusnih bolezni,


- zmanjšuje estetsko vrednost okolja.


 


VEČ NIVOJEV ŠKODE


Lastniki gozda so odgovorni za svoj gozd in zato morajo nelegalno odložene odpadke odstraniti na svoje stroške. Med kupi zelenega odreza so pogosto pomešani plastični odpadki (lončki, vrečke, mreže, kante), gradbeni material (opeke, ploščice, sanitetni material) in nevarni odpadki (salonitne plošče). Veliko škode s svojo trdoživostjo in izredno hitrim širjenjem povzročajo invazivne tujerodne vrste. Te so lahko močno alergene (npr. ambrozija), strupene (npr. navadna barvilnica, orjaški dežen) in s svojo prisotnostjo močno vplivajo na naše avtohtone rastlinske in živalske vrste (www.invazivke.si). Večji kupi zelenega odreza v sušnem obdobju povečujejo možnost gozdnega požara. Gnila zelenjava, sadje, pokvarjena silaža so poleg neprijetnega izgleda v gozdu tudi vir neprijetnih vonjav in potencialno možen vir vnosa novih rastlinskih bolezni.


 


 gozd2


Odlaganje tudi drugih neorganskih odpadkov


 


SESTANEK GLEDE ZELENEGA ODREZA IN DRUGIH ODPADKOV


Na temo nepravilnega odlaganja zelenega odreza v gozd je v prostorih Občine Nazarje potekal sestanek, ki smo se ga udeležili predstavnika ZGS OE Nazarje, župan občine Nazarje Matej Pečovnik in predstavnik lastnika gozda, kjer je problem še posebej pereč. Osredotočili smo se na območje Žiferij, kjer v vrtačah ob cesti v neposredni bližini naselij že več let nastajajo večji kupi zelenega odreza pomešanega z drugimi nerazgradljivimi odpadki. Vsi smo se strinjali, da je treba nelegalno odlaganje ustaviti in problem rešiti. Predstavnik lastnika gozda je pripravljen na postopno saniranje območja in je že očistil zeleni odrez na manjši lokaciji, kjer trenutno skladiščijo les. S čiščenjem bo nadaljeval, vendar s pomočjo občine in z usmeritvijo, da se na očiščenih lokacijah ne bo več odlagalo odpadkov. Vprašanje kam lahko povečani zeleni odrez občani, ki nimajo možnosti lastnega kompostiranja, odložijo, še ni rešeno, so pa na občini obljubili, da se bodo potrudili in do spomladanskega časa našli primeren prostor za kontejner z zelenim odrezom. Ko bo občina našla primerno rešitev, vas bomo o tem obvestili.


 


 gozd3


Japonski dresnik je primer »pobega vrtnih rastlin« z odrezom v gozd. Ta invazivna tujerodna vrsta s svojim silovitim razraščanjem onemogoča naravno pomlajevanje gozda.


 


KAJ LAHKO STORIMO SAMI?


Biorazgradljive vrtne odpadke odložimo v zato namenjene komunalne zabojnike za organske odpadke. Najbolje je, da veje, grmovnice, okrasno travo in druge večje kose odpada razrežemo in zdrobimo na manjše kose ter jih kompostiramo v domačem kompostniku. S tem pridobimo prostor in pospešimo razgradnjo organskih snovi. Zaradi odreza z daljšim obdobjem razgradnje (veje, listje) si na vrtu naredimo dva kompostnika. Bodimo inovativni in zeleni odrez reciklirajmo. Veje, šibje in listje lahko uporabimo pri snovanju visokih gred, gomilastih gred, pletenih ograj …


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.