banner-728-90
Oglas
menu
Jože Lenko je prepričan, da lahko pomembno pripomore k delovanju Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije. (Foto: osebni arhiv)  Jože Lenko je prepričan, da lahko pomembno pripomore k delovanju Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije. (Foto: osebni arhiv)

Jože Lenko se bo zavzemal za ustanovitev sklada za sanacijo ujm v kmetijstvu


Marija Šukalo, 19.11.2020 8:41:00

Jože Lenko iz Nizke je skoraj desetletje in pol delal v malem gospodarstvu na področju strojništva, zadnje leto pa se intenzivneje ukvarja s kmetovanjem. Medčloveški odnosi so mu vedno predstavljali temelj vsake družbene celice, najprej zagotovo v družini in sorodstvu ter nato tudi širše. Prepričan je, da lahko s svojim znanjem, pristopom in dostopnostjo do vsake osebe pomembno pripomore k delovanju Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije. Prav zaradi tega se je odločil kandidirati v svet slovenjgraške območne enote in bil izvoljen.


 


SLOVENSKI KMETOVALCI SO NAJVEČJE PODJETJE


»Slovenski kmetovalci smo zagotovo največje slovensko »podjetje«, saj zaposlujemo preko 120 tisoč delavcev. Predvsem spomladanska korona kriza je pokazala, da se država lahko zanese le na doma proizvedeno hrano. Od slednje je odvisna samostojnost naše države. Pokazalo se je namreč, da pri tako nizki samooskrbi, kot je v Sloveniji, in zapori meja lahko hitro pride do pomanjkanja osnovne hrane,« je povedal član Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS. Poudaril je, da se bo zavzemal za ustanovitev vzajemnega sklada za sanacijo naravnih ujm v kmetijstvu, pošteno ceno za zdravo, slovensko pridelano hrano. Meni, da mora postati zbornica kvaliteten, strokoven in predvsem dostopen servis za člane. Prav zaradi omenjenega bo prisluhnil vsakemu članu zbornice ter vse predloge in pripombe posredoval naprej na ustrezna mesta.


 


KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA NAJ POSTANE SERVIS KMETA


Potrudil se bo približati delovanje zbornice vsem članom, v želji, da ta postane njihov servis in ne le nek organ, ki živi in se preživlja na račun kmetijstva. Sicer pa verjame, da kmetje zbornico potrebujejo. Ta jim nudi brezplačno tehnično, pravno in ekonomsko svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu, informira o aktualni problematiki in zastopa interese članov v zakonodajnih postopkih. O odnosu kmet – potrošnik meni, da bi ta bil lahko vsekakor boljši. Kljub temu da veliko potrošnikov že kupuje slovensko hrano, se mu zdi, da bi morali kmetje vlagati več v samo promocijo kvalitete doma pridelane hrane.


 


Nadaljevanje preberite v tiskani izdaji Savinjskih novic, ki izide jutri, 20. novembra.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.