banner-728-90
Oglas
menu
Foto: US  Foto: US

Celjski VOC bo obnavljal in vzdrževal občinske ceste v občini Rečica ob Savinji


NK / US, 13.11.2020 10:33:00

V prostorih Občine Rečica ob Savinji sta županja Ana Nuša Rebernik in direktor podjetja Voc Matej Štingl ob prisotnosti zaposlenih v občinski upravi in vodje vzdrževanja Damjana Mačka, podpisala pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v rečiški občini. 


 


Z DELI BODO PREDVIDOMA PRIČELI V ZAČETKU PRIHODNJEGA LETA


Celotna vrednost koncesije za obdobje 15 let znaša približno 5,7 milijona evrov z DDV. Gre za kombinacijo rednega vzdrževanja in obnove cest, kar pomeni, da bo odslej za občinske ceste skrbel Voc, ki bo takoj, ko bodo vremske razmere to dopuščale, začel z investicijami v občinske ceste.


 


NAJPREJ BODO OBNOVILI CESTI NA DOL-SUHO IN POBREŽJE


Prvi bosta na vrsti cesti na Dol-Suho in Pobrežje, kjer so večinoma že pridobljene predpogodbe od lastnikov zemljišč, v naslednjih dveh letih pa bodo obnovili tudi nekaj krajših cestnih odsekov v drugih zaselkih občine. V skladu s podpisano pogodbo bo celjsko podjetje redno vzdrževanje občinskih cest prevzelo 15. marca prihodnje leto.


 


SKLENITEV KONCESIJE PRVI TAKŠEN PRIMER NA TEM OBMOČJU


Županja je ob podpisu pogodbe poudarila, da imajo občani do koncesionarja precej visoka pričakovanja. »Zato upam, da bodo vsi zadovoljni – tako Občina in občani kot koncesionar,« je povedala in dodala, da je sklenitev koncesije eden prvih tovrstnih primerov na tem območju. »Zelo smo veseli, da smo uspeli na javnem razpisu za pridobitev koncesije. Maksimalno se bomo potrudili, verjamem pa, da bomo skupaj dobro in plodno sodelovali,« je poudaril direktor Voca Matej Štingl.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.