banner-728-90
Oglas
menu
Direktorica zavoda Božena Herzog (druga z desne) je županji in župane seznanila s potekom sanacije in jim predstavila poslovno poročilo o delovanju zavoda. (Foto: Benjamin Kanjir)  Direktorica zavoda Božena Herzog (druga z desne) je županji in župane seznanila s potekom sanacije in jim predstavila poslovno poročilo o delovanju zavoda. (Foto: Benjamin Kanjir)

Župani zadovoljni po pregledu poročil ZD Nazarje o izvajanju sanacije in trenutnega poslovanja


Benjamin Kanjir, 15.10.2020 9:38:00

Na sedežu nazarske občine so se zbrali županji in župani vseh sedmih zgornjesavinjskih občin, ustanoviteljic Javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. Direktorica zavoda Božena Herzog jih je seznanila s potekom sanacije in jim predstavila poslovno poročilo o delovanju zavoda v prvih osmih mesecih letošnjega leta. Govorili so tudi o potrebnosti oziroma nepotrebnosti podelitve koncesije za prevoz sanitete in dialize.


 


ZADANE AKTIVNOSTI GREDO PO ZASTAVLJENEM PROGRAMU


Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika pretekle seje so se sodelujoči seznanili s sklepom sveta zavoda, da na mesto predsednika imenuje Franca Miklavca. Za tem je sledilo poročilo Herzogove o izvajanju sanacijskega načrta, sprejetega konec leta 2018. Zadane aktivnosti se izvajajo po zastavljenem programu, kar kažejo tudi boljši poslovni rezultati. Ob tem je predlagala, županji in župani pa so njen predlog sprejeli, da se zaradi spremenjenih razmer v času covida-19 sanacija po takrat sprejetem načrtu zaključi. Dogovorili so se, da pozovejo nadzorne svete občin, da do konca novembra izvedejo revizijo poslovanja zavoda in pripravijo skupno revizijsko poročilo. Z njim naj se to poglavje delovanja zavoda zaključi.


 


NEPREDVIDENI STROŠKI ZARADI IZREDNIH DOGODKOV


Zavod se je moral v prvem polletju tega leta soočiti tudi z vrsto izrednih dogodkov, ki so povzročili za 222.000 evrov odhodkov. Po pogodbi iz novembra 2019 je bila reševalcem nakazana razlika, ki je nastajala več let, do upravičene plače v višini 95 tisočakov, zaradi covida-19 pa je prišlo tudi do 41.000 evrov izpada prihodkov. ZZZS je namreč nakazal le 80 odstotkov sredstev. Dodatni materialni stroški, večinoma zaradi nabave večje količine zaščitnih sredstev, so zavod stali 44.000 evrov. Strošek, ki ni bil predviden, pa so povzročila dodatno potrebna delovišča. Gre predvsem za izvajanje triaže pred vstopom v zdravstvene domove. Znesek se je povzpel na 42.000 evrov. Direktorica računa, da bodo stroški, ki so nastali in še nastajajo zaradi epidemije, s strani ZZZS pokriti.


 


POSLOVANJE V PRVEM POLLETJU ZAZNAMOVALA EPIDEMIJA


Poslovanje zavoda je tako na strani prihodkov kot odhodkov zaznamovala epidemija. Dejavnosti so se izvajale v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno. Nekatere pa so bile popolnoma zaustavljene. Prihodki kljub delnemu pokrivanju stroškov s strani ZZZS niso sledili rasti odhodkov, predvsem na račun dodatnih stroškov zaščitne opreme in drugih stroškov, povezanih z izvajanjem zaščitnih ukrepov. Ob vsem povedanem so županji in župani izrazili podporo Herzogovi pri njenem dosedanjem delu. Po njihovem se vidi njen strokovni pristop do dela in skrb za zmanjševanje stroškov, kjer je to mogoče. Hkrati si prizadeva za iskanje dodatnih prihodkov, ki jih lahko zavod pridobi iz naslova dejavnosti.


 

222.000 evrov odhodkov je v zavodu nastalo zaradi izrednih dogodkov. 


DILEMA OKOLI PODELITVE KONCESIJE


V zadnji točki dnevnega reda so se prisotni lotili še dileme okoli že sprejetega sklepa. Svet ustanoviteljic je v okviru sanacijskega načrta namreč sprejel sklep, da podeli koncesijo za opravljanje nenujnih prevozov v okviru reševalne službe. Sklep je bil sprejet na pobudo prejšnje direktorice, da naj zavod ne bi bil sam sposoben opravljati te dejavnosti. Sedanja direktorica trdi, da zavod to dejavnost lahko in je sposoben opravljati sam. Za izvajanje ima zavod najetega pogodbenega izvajalca, po njegovem plačilu pa zavodu še vedno ostane del prejetih sredstev s strani ZZZS. Herzogova zato predlaga, da obdržijo tudi to dejavnost oziroma prevoze in jih še naprej izvajajo na isti način, torej s pomočjo pogodbenika. Prisotni so se zato odločili, da se o tem pogovorijo na svetu za ekonomijo, svet ustanoviteljic pa se bo o sklepu dokončno izrekel na naslednji seji, predvidoma decembra letos.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.