banner-728-90
Oglas
menu
Pogled na bodočo obvoznico.  Pogled na bodočo obvoznico.

Začetek gradnje gornjegrajske obvoznice predviden v letu 2022


ŠMS, 13.10.2020 9:29:00

Obvoznica Gornji Grad je prednostna investicija tako za Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) kot za gornjegrajsko občino. Občina je lani z vsemi lastniki zemljišč dosegla sporazum, direkcija pa je začela odkupovati zemljišča. Gradnja dobrega kilometra obvoznice od Novega naselja do šole zajema tudi gradnjo mostu, dela pa naj bi se začela izvajati v letu 2022.


 


OBVOZNICA V PROSTORSKEM NAČRTU


Lani je bila izvedena parcelacija zemljišč, s katero so se strinjali vsi lastniki, od nekaterih je bil izveden tudi odkup zemljišč, drugi del odkupa zemljišč je v teku letos. Občina je prav tako prenesla na direkcijo vsa zemljišča, ki bodo potrebna za gradnjo. Po zaključenem odkupu zemljišč bo direkcija vložila vlogo za gradbeno dovoljenje na Upravno enoto Mozirje. Vsi drugi pogoji za pridobitev dovoljenja so doseženi, saj je obvoznica umeščena v občinski prostorski načrt, sprejet v maju 2018.


 


15-ODSTOTNO SOFINANCIRANJE OBČINE


V oktobru sta direkcija in občina podpisali sporazum o sofinanciranju obvoznice v skupni vrednosti 3.575.000 evrov, od tega je predračunska projektantska vrednost mosta čez Dreto 1,34 milijona evrov. Direkcija bo financirala 85 odstotkov projekta, delež občine bo 15 odstotkov. Vrednost zajema vse aktivnosti in dela, in sicer: pripravljalna dela pred gradnjo, gradbena dela, ureditev gospodarske javne infrastrukture; cestno razsvetljavo, fekalno kanalizacijo, vodovod, toplovod, elektrovode, telekomunikacijske vode, nepredvidena dela in nadzor nad gradnjo.


 


 


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.