banner-728-90
Oglas
menu
Vir: DPN za ureditev regionalne ceste R2-428/1249  Vir: DPN za ureditev regionalne ceste R2-428/1249

Direkcija RS za infrastrukturo dodatno pojasnila parcelacijo za potrebe obvoznice v Lučah


NK, 7.10.2020 14:00:00

V zvezi z nameravano parcelacijo za potrebe obvoznice Luče so na Občino Luče prejeli s strani Direkcije RS za infrastrukturo dodatno pojasnilo.


 


"Za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje – Luče je bila skladno z državnim prostorskim načrtom, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje, d.o.o. iz Celja pod št. projekta 417/08, sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje – Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče (Ur. list RS, št. 81/2010). Za potrebe pridobivanja dokazil o razpolaganju z zemljišči je Direkcija RS za infrastrukturo v letu 2016-2018 naročila in izvedla parcelacijo. Po prvotno izvedeni parcelaciji se, na določenih mestih, ceste ni moglo umestiti v prostor. Zato je Direkcija RS za infrastrukturo v letošnjem letu naročila ponovno parcelacijo zemljišč pred gradnjo za potrebe obvoznice Luče. Predhodno so bila s strani Geodetskega zavoda Celje, ki ima za omenjena dela sklenjeno pogodbo z Direkcijo RS za infrastrukturo, poslana vabila strankam na postopek parcelacije. Meja državnega prostorskega načrta, po kateri se bodo zakoličile nove meje, je nekoliko širša od predvidenega trajnega posega, bo pa v tem območju začasni poseg v času gradnje."


 


"Ker naj bi s strani države kot investitorja, po končani parcelaciji sledili tudi odkupi še potrebnih zemljišč za gradnjo oz. v skrajnem primeru morebitne razlastitve, je s strani Občine Luče ponovno izražena pripravljenost za morebitne menjave enakovrednih zemljišč v bližini, kolikor je v naši moči. Za bistvene spremembe trase načrtovane obvoznice, ki bi zahtevale spremembe projektov in ponavljanje vseh postopkov ponovnega umeščanja trase obvoznice v prostor, pa izvoljeni predstavniki lokalnih oblasti nimamo mandata. Občani so namreč svoje večinsko mnenje o tem, kaj si mislijo o gradnji obvoznice in o potrjeni trasi, že večkrat dovolj jasno povedali, tako neposredno na referendumu, kot posredno tudi na vseh številnih volitvah v zadnjem desetletju. Tudi iz tega razloga je to zavezujoča usmeritev za lokalno politiko, ki jo je dolžna zasledovati," pa je povedal župan Občine Luče Ciril Rosc.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.