banner-728-90
Oglas
menu
Županja Občine Rečica ob Savinji Ana Nuša Rebernik in direktor družbe VOC Celje Matej Štingl podpisala pogodbo za sanacijo plazu na cesti Žeronice – Tišler, odcep Poljane. (Foto: arhiv Občine Rečica ob Savinji)  Županja Občine Rečica ob Savinji Ana Nuša Rebernik in direktor družbe VOC Celje Matej Štingl podpisala pogodbo za sanacijo plazu na cesti Žeronice – Tišler, odcep Poljane. (Foto: arhiv Občine Rečica ob Savinji)

Za koncesionarja za občinske ceste na Rečici ob Savinji izbran celjski VOC


NK / US, 4.10.2020 13:34:00

V teh dneh je v občini Rečica ob Savinji odprtih kar nekaj gradbišč. Gre za sanacijo cest in plazov. Za koncesionarja za občinske ceste je bilo izbrano celjsko podjetje VOC.


 


SANACIJA PLAZU V POLJANAH


Županja Občine Rečica ob Savinji Ana Nuša Rebernik in direktor družbe VOC Celje Matej Štingl sta podpisala pogodbo za sanacijo plazu na cesti Žeronice – Tišler, pri odcepu za Poljane. Gre za sanacijo plazu v vrednosti 120 tisoč evrov, občinska uprava pa računa, da bo pridobila približno 90 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Celjsko podjetje bo z deli začelo predvidoma ta ponedeljek, zaključil pa do 15. novembra. V tem času bo cesta zaprta, obvozi pa bodo urejeni po drugih javnih poteh. 


 


KONCESIONAR ZA OBČINSKE CESTE JE CELJSKI VOC


Z načrtovano obnovo se je odprlo novo poglavje za celjsko družbo, saj je po večletnih pripravah dokumentacije in izvajanjem ustreznih postopkov, celjski Voc postal koncesionar za zimsko in investicijsko vzdrževanje rečiških občinskih cest. Občina Rečica ob Savinji je namreč omenjenemu podjetju podelila koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini. Gre za kombinacijo rednega vzdrževanja in obnove cest, ki v prvem letu, skladno z investicijskim programom, znaša 315 tisoč evrov oziroma sorazmerni del, glede na začetni mesec. Celotna vrednost koncesije za obdobje 15 let znaša približno 5,7 milijona evrov. Ustrezen sklep o izboru najboljšega ponudnika so na zadnji seji potrdili tudi člani občinskega sveta. V grobem to pomeni, da bo odslej za občinske ceste skrbel VOC, ki bo predvidoma v začetku leta 2021 oziroma takoj, ko bodo vremske razmere to dopuščale, začel z investicijami v občinske ceste. V prvi vrsti gre za cesti na Dol-Suho in Pobrežje, obnovili pa bodo tudi nekaj drugih krajših cestnih odsekov v praktično vseh zaselkih občine.


 


ODPRTO TUDI GRADBIŠČE V SPODNJI REČICI


Večji poseg se predvideva tudi v Spodnji Rečici, kjer bodo poskrbeli za gradnjo pločnika ter obnovo avtobusnih postaj in vodovoda. Izvajalec del je družba Tegar d.o.o. iz Žalca, vrednost pa presega 211 tisoč evrov. Občinska uprava je uspela pridobiti približno 90 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Se pa s tem obeta večji poseg v Spodnji Rečici, saj bo Direkcija za ceste hkrati z občinskimi investicijami rekonstruirala državno cesto skozi Spodnjo Rečico.


 


GRADBIŠČI HOMEC IN KOTE


Zaključuje se sanacija plazu Homec, kjer skupna vrednost sanacije presega 240 tisoč evrov, za kar je občinska uprava ob sodelovanju ministrstva pridobila 179 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Denar za sanacijo plazu Homec je Občina Rečica ob Savinji pridobila iz t.i. podnebnega sklada. Dela izvaja celjska družba Novitta. Izvajalec, podjetnik Anton Kladnik, v teh dneh izvaja sanacijo ceste Kote – Marovt. Vrednost investicije oziroma sanacije ceste presega 43 tisoč evrov, pri čemer je Občina pridobila več kot 33 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Cesta se bo obnovila v celoti, vključno s elektro in telekomunikacijski vodi ter javno razsvetljavo. Hkrati s sanacijo ceste bo Občina poskrbela še za prepotrebno obnovo vodovoda, naložbo pa ocenjujejo na 40 tisoč evrov. Dela naj bi bila zaključena predvidoma do konca oktobra.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.