banner-728-90
Oglas
menu
(Foto: logarsko-solcavsko.si)  (Foto: logarsko-solcavsko.si)

Brezplačna predavanja na Etnološkem taboru treh dolin v Solčavi


NK, 12.9.2020 9:15:00

V okviru Etnološkega tabora treh dolin se bo med 22. in 27. septembrom na Solčavskem zvrstil niz predavanj priznanih raziskovalcev in strokovnjakov s področij etnologije, kulturne antropologije in konzervatorstva. Predavanja bodo odprta za javnost, po vsakem predavanju pa bo tudi priložnost za diskusijo in dialog. Vsebine predavanj so aktualne in zanimive za širok krog slušateljev.


 


Vsa predavanja so brezplačna, zaradi priporočil NIJZ pa je zaželena predhodna najava na ana.svetel@ff.uni-lj.si ali na številko 031/789-362. Predavanja bodo potekala v občinski dvorani Zadružnega doma.


 


Tabor organizira Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Občino Solčava. Dogodki bodo izvedeni v skladu s priporočili NIJZ.


 


Program:


 


Torek, 22. september, 17.00


dr. Rajko Muršič: Etnologija, njena metoda in vloga v svetu: vsakdanja uporabnost vede o načinih življenja


Kako vse je mogoče uporabljati vednost o vsakdanjem življenju?


 


Marko Slapnik, Urška Lenar, Mojca Ošep: Solčavsko – pogledi domačinov 


Ali smo se kot družba iz izkušenj prednikov kaj naučili? Bodo zanamci z odobravanjem presojali naša dejanja? Kako omogočiti domačinom in obiskovalcem pristen oseben odnos z naravnim in kulturnim okoljem, ki vodi preko spoštovanja do varovanja?


 


Sreda, 23. september, 8.30 – 11.15


dr. Vito Hazler: Kulturna dediščina Solčavskega z Robanovim kotom, Logarsko dolino in Matkovim kotom


Stoletna poselitev z do današnjih dni ohranjenimi izvornimi družinami je razvijala v navezavi na živinorejsko, zasebno pašno planinsko, lesno prodajno, omejeno poljedelsko in od 2. polovice 19. stoletja dalje na donosno turistično dejavnost, ki je zlasti Logarsko dolino in deloma Robanov kot zaznamovala tudi v stavbni podobi. Zaradi svojih naravnih, krajinskih in kulturnih posebnosti so deli Solčavskega tudi predmet naravovarstvenih in spomeniškovarstvenih obravnav in varovanja, praviloma v sodelovanju z domačini in pristojnimi lokalnimi oblastmi.


 


Božena Hostnik in Barbara Klanšek (Zavod za varstvo kulturne dediščine, Celje): Predstavitev treh dolin z vidika varovanja kulturne dediščine


Prispevek bo predstavil pojem kulturne dediščine ter različne zvrsti dediščine na obravnavanem območju treh dolin.


 


Andraž Magajna (dokumentacija Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo): O postopkih zbiranja etnografskega gradiva


V kratkem predavanju bodo predstavljeni pomen in smisel informacijsko-dokumentacijske dejavnosti ter primeri uporabe arhivskega in dokumentarnega gradiva pri etnografskih raziskavah.


 


Četrtek, 24. 9., 8.30 – 10.00


dr. Miha Kozorog: Antropologija in ekologija meje (na primeru Goričkega) 


Antropologija se je mejam podrobneje posvetila v 1990. letih, v času velikih geopolitičnih sprememb. Meja je bila prepoznana kot potencial za prevpraševanje identitet, razmerij moči in delovanja države; v zadnjem času zbuja pozornost kot ekološki dejavnik. Omenjenih vidikov meje se bo predavanje v luči večvrstne etnografije dotaknilo s primeri z Goričkega.


 


Petek, 25. 9., 8.30– 10.45


dr. Jaka Repič: Ekologija in odročnost gorskega okolja v času pospešenih sprememb


V sodobnem času »pregrevanja« in »pospešenih sprememb«, se v evropskih Alpah okoljske spremembe dogajajo izredno hitro. Predavanje bo obravnavalo, kako ljudje zaznavajo in razumejo okoljske spremembe ter prilagajajo svoja življenja.


 


Marko Senčar Mrdaković: Življenje v dolini Pitztal in pogledi v prihodnost: Preoblikovanje ledenika Pitztal v času "podnebnih sprememb"


Dejstvo, da se ledenik Pitztal v zadnjih letih občutno manjša, ter, da si smučarske prostore in vodne vire lastijo podjetniki, ki ne prihajajo iz doline, domačine postavlja v negotov položaj. Predavatelj bo prek spoznanj iz politične ekologije preizpraševal - komu pripada gorovje?


 


Sobota, 26. 9., 8.30 – 10.45


dr. Alenka Bartulović: Odnosi s središči: Od drugačenja do opolnomočenja?


Predavanje se osredinja na odnos med centri in periferijami v evropskem prostoru.


 


Katarina Žakelj (CIPRA): Mi, Alpe - vpogled v delo CIPRE Slovenija


Prizadevanje za trajnostni razvoj gorskih območij, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter gorske krajine, spodbujanje prehoda na nizkoogljično družbo, vzpostavitev in uveljavljanje Alpske konvencije imajo skupni imenovalec - društvo za varstvo Alp.


 


Nedelja, 27. 9. ob 14.00, pod Plesnikovim brestom (v primeru slabega vremena v občinski dvorani zadružnega doma)


Javna predstavitev raziskovalnih izsledkov udeležencev tabora


Udeleženci in udeleženke tabora bodo predstaviti potek raziskovalnega dela, zbrano gradivo in izsledke svojega etnografskega dela na Solčavskem


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.