banner-728-90
Oglas
menu
(Fotodokumentacija Občine Nazarje)  (Fotodokumentacija Občine Nazarje)

Zemljišča za gradnjo v občini Nazarje še na voljo


Marija Lebar, 4.9.2020 6:00:00

Občina Nazarje je pred leti uredila dve večji območji za individualno stanovanjsko gradnjo in sicer Za samostanom v Nazarjah in na Biču v Šmartnem ob Dreti. Medtem, ko je Za samostanom ostala na voljo le še ena parcela, Občina razpolaga še s sedmimi zemljišči na Biču, ki so še vedno naprodaj.


 


Omenjena zemljišča so komunalno urejena; z novim vodovodom, telekomunikacijskimi vodi, električno napeljavo, novo asfaltno cesto z grobim asfaltom ter odvodom meteorne in fekalne vode z vsake parcele. Namesto skupne čistilne naprave so predvidene individualne male komunalne čistilne naprave.


 


Da bi bila bodočim graditeljem omogočena tudi montažna gradnja, ki prvotno ni bila predvidena, je bila lani sprejeta sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Občina je spremenila tudi odlok in znižala komunalni prispevek za gradnjo na območju naselja Bič v Šmartnem ob Dreti.


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.