banner-728-90
Oglas
menu
V Komunali Mozirje zatrjujejo, da za motnost vode v zajetju Letošč ni kriv zastarel vodovodni sistem ali neustrezno upravljanje z vodnim virom.  V Komunali Mozirje zatrjujejo, da za motnost vode v zajetju Letošč ni kriv zastarel vodovodni sistem ali neustrezno upravljanje z vodnim virom.

Še vedno obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodnega sistema Letošč


Benjamin Kanjir, 17.7.2020 18:44:00

Komunala Mozirje, ki upravlja z vodovodnim sistemom Letošč, je nedavno izdala obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode, saj je zaradi obilnih padavin prišlo do zakasnele povečane motnosti vodnega vira. Prekuhavanje bo potrebno vse do preklica, dokler se motnost ne bo zmanjšala pod 1NTU (meja, ki jo je potrebno doseči, da je voda v osnovi ustrezna, da sploh lahko izvedejo analizo) in bo s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano izvedeno vzorčenje, ki bo potrdilo zdravstveno ustreznost pitne vode.


 


MOŽEN NOTRANJI PODOR V MENINI


Direktor podjetja Andrej Kladnik glede na pretekle izkušnje predvideva, da je do tokratne motnosti vode najverjetneje prišlo zaradi podora v notranjosti Menine. Pravi tudi, da do sedaj tudi daljša in obilnejša deževja niso tako močno vplivala na sam izvir. Pred leti se je namreč že zgodilo nekaj podobnega, saj je bila voda nenadoma motna, kljub temu da pred tem ni bilo obilnejših padavin.


 


TUDI GRADNJA GOZDNI VLAK MOŽEN VZROK


Drug scenarij za tako povečano motnost je lahko v zadnjem času obsežna gradnja gozdnih vlak in s tem posledično nenadzorovano zbiranje ter usmerjanje meteornih voda. S skoncentriranim odvodnjavanjem iz teh vlak in gozdnih cest lahko ob obilnejšem deževju površinske vode skozi odprtine ali razpoke pritečejo iz površine v zbiralna vodonosna jezera v notranjosti planine in jih na ta način posledično onesnažijo oziroma zakalijo.


 


ONESNAŽENOST ŽE NA IZVIRU


Motnost vode je nastala na samem izviru. Kladnik je z gotovostjo zatrdil, da za nastanek v nobenem primeru ni kriv zastarel vodovodni sistem ali neustrezno upravljanje z vodnim virom s strani Komunale Mozirje.


 


VERJETNEJŠI PODOR


Dejal je, da se mu verjetnejša zdi prva možnost, da bi lahko vodo skalil notranji podor stene oziroma odkrušek s stropa. Ob obilnejšem deževju, kakršno je bilo z nedelje, 5. julija, na ponedeljek, se gladina vodnih zajetij v notranjosti močno dvigne, povečajo se pretoki in hitrosti ter posledično dodatna izpiranja ostankov muljev.


 


ČAS BO SČISTIL VODO


Gre za ogromne količine vode, zato je potrebnega več časa, da se zopet zbistri. Kljub nemoteni in normalni dezinfekciji ter pripravi pitne vode s klorom obstaja možnost, da zaradi motnosti sama dezinfekcija ni tako učinkovita in lahko kakšen mikroorganizem preživi. Zavoljo tega je vodo za uporabo v gospodinjstvu do nadaljnjega potrebno prekuhavati.


 


ONESNAŽENO TUDI VODNO ZAJETJE KRAPLE


Teden dni prej je direktor komunalnega podjetja objavil obvestilo tudi o obveznem prekuhavanju pitne vode za vse, ki se napajajo iz vodohrana Potok, natančneje iz vodnih virov Kraple in Zlati studenec. Gre za naselja Pusto Polje, Kokarje, Potok, Lačja vas, Trnovec, Zgornje in Spodnje Pobrežje ter Homec. Zaradi obilnih padavin na območju Črete je bila voda iz teh zajetij prav tako motna, ob tem se je dodatno pojavil še sum na fekalno onesnaženje izvira Kraple, ki leži pod obdelovalnimi kmetijskimi zemljišči. Upravljalec omrežja je takoj poskrbel za izločitev zajetja in čiščenje ter dezinfekcijo vodohrana, v sistem pa je pričel prečrpavati vodo iz cevovoda Letošč. Ker za slednjega še vedno velja, da je voda povečane motnosti, morajo tudi v teh naseljih vodo za uporabo v gospodinjstvu do preklica obvezno prekuhavati. Vodo iz zajetja Kraple so poslali na razširjene mikrobiološke in kemijske analize. Do povratnih pozitivnih oziroma ustreznih rezultatov analize vzorcev je to zajetje izločeno iz omrežja.


 

Savinjske novice
Oglas
-->
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.