banner-728-90
Oglas
menu
Okno v Mozirski požganiji je naravna vrednota državnega pomena in je zavarovano kot naravni spomenik. (Foto: Aleš Vršnak)  Okno v Mozirski požganiji je naravna vrednota državnega pomena in je zavarovano kot naravni spomenik. (Foto: Aleš Vršnak)

Okno v Mozirski požganiji – naravna vrednota državnega pomena


Roman Mežnar, 12.7.2020 6:06:00

Krajinski park Golte leži na samem vhodu v Zgornjo Savinjsko dolino. Ta markantna kraška planota zaradi svoje geološke sestave skriva mnoge naravne znamenitosti. Med njimi je tudi naravno okno, ki se nahaja v Mozirski požganiji, slednja pa je opazen del parka. Okence najdemo nad markirano potjo Mozirska koča–Bela peč, nedaleč od Alpskega vrta. Visoko je približno 4 metre, njegov obok pa ima na koncu kot igla ostro skalno konico. Dobri poznavalci ga opazijo tudi iz gondole, ki pelje na Golte.


 


KRAŠKI POJAVI NA GOLTEH


Golte so osamela kraška planota, ki jo z vseh strani obdajajo skladi nepropustnih kamenin vulkanskega nastanka. Geološko je to apnenčasti tujek sredi vulkanskih kamnin, ki je v preteklosti bil odtrgan od Savinjskih Alp in narinjen na današnje mesto. Prav zaradi tega na območju Golt naletimo na različne kraške pojave. Tam so večje in manjše vrtače, brezna, ledenica, jame … Zaradi kraških značilnosti površja voda odteka pod zemljo, kasneje pa se pojavlja v številnih izvirih. Prav iz te lastnosti površja, ki »golta« vodo, naj bi nastalo ime Golte. Območje se ponaša se tudi z zanimivo floro in favno, zato je zavarovano, saj je od leta 1987 razglašeno za krajinski park.


 


MOZIRSKA POŽGANIJA NASTALA ZARADI ČLOVEŠKE MALOMARNOSTI


Na območju krajinskega parka velja poseben varstveni režim, ki omogoča ohranitev naravnih spomenikov. Pomembno in opazno območje znotraj parka je Mozirska požganija, ki je deloma z gozdom poraščena površina na pobočju Mozirske planine. Nastala je leta 1950, ko jo je zaradi človeške malomarnosti prizadel hud gozdni požar. To je bil dogodek, ki ga starejši domačini pomnijo še danes. Po pričevanjih naj bi v brezno padel vol, čigar kadaver bi lokalni šintar moral odstraniti. Ker se mu to ni dalo, se je odločil vola politi z bencinom in zažgati. To je sprožilo požar, ki je uničil praktično vso vegetacijo na površini 82 ha. V spominu starejših ljudi je ostalo tudi dejstvo, da so takrat za gašenje požara angažirali vojsko in pripadnike civilne zaščite, ki so iz Trnave z vedri dostavljali vodo na območje požara.


 


OKENCE – GEOMORFOLOŠKI NARAVNI SPOMENIK


Požganija se razteza na 45 ha površine. Prvotno je bila razglašena kot gozdni rezervat. Ta je omogočal raziskovanje vpliva gozdnih požarov na vegetacijo. Na tem območju se je odvilo že več raziskav, katerih cilj je bil preučevanje razvoja vegetacije na pogoriščih in človekovega vpliva na gozdni ekosistem. V skalnih pečinah požganije se nahaja zelo zanimiv naravni spomenik, in sicer naravno okno, ki mu domačini pravijo Okence. Gre za površinski geomorfološki naravni spomenik, ki ima status naravne vrednote državnega pomena.


 


 golte


Na območju Golt naletimo na kraške pojave, kot so večje in manjše vrtače, brezna, ledenica, jame … (Foto: Igor Solar)


 


VEČ VZROKOV ZA NASTANEK OKEN


Naravna okna predstavljajo pomemben del naravne dediščine. Največkrat nastanejo v grebenih ali na robovih planot ter v povezavi s kraškimi pojavi. Podobno nastajajo tudi naravni mostovi. Za oba pojava sta značilna obok in odprtina. Kateri del je pomembnejši, določa, ali gre za okno ali most. Vzrokov za nastanek oken je več, in sicer neenakomerno preperevanje različno odpornih kamenin, erozijsko delovanje vode ali udori. Običajno pri nastanku naravnih oken delujeta vsaj dva od naštetih faktorjev.


 

Savinjske novice
Oglas
-->
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.