banner-728-90
Oglas
menu
Tudi cesta proti slapu Rinka je nujno potrebna rekonstrukcije. (Foto: Igor Solar)  Tudi cesta proti slapu Rinka je nujno potrebna rekonstrukcije. (Foto: Igor Solar)

V krajinskem parku Logarska dolina še vedno potekajo usklajevanja s okoljskim ministrstvom


Marija Lebar , 29.6.2020 9:17:00

S Krajinskim parkom Logarska dolina že nekaj časa upravlja Občina Solčava preko svojega režijskega obrata. Kakšno je bilo poslovanje v minulem letu in o obsežnem delovnem načrtu za letos je županja Katarina Prelesnik poročala na junijski seji občinskega sveta. Svetniki v zvezi z vsebino niso imeli posebnih pripomb in so tako poročilo kot plan dela potrdili.


 


OBČINA USKLAJENO Z ZAVODOM ZA VARSTVO NARAVE


Občina je lani prejela dopis ministrstva za okolje in prostor, v katerem jo poziva, naj razveljavi odlok, ki je podlaga za pobiranje vstopnine v krajinski park. Županja je na seji povzela nekatere dejavnosti iz preteklosti in povedala: »Že pred časom smo pripravili osnutek Odloka o zavarovanju KP Logarska dolina in predlog sporazuma med občino in ministrstvom za okolje in prostor. Dogovori in usklajevanja še vedno potekajo. Sodelovanje in podporo nam nudi tudi Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje. Na osnovi določil zakona o ohranjanju narave in odloka o komunalnih taksah v občini se za obisk krajinskega parka in za ogled namenjenih naravnih in kulturnih zanimivosti v zavarovanem območju zaračunava vstopnina. Vstopnina plačniku omogoča parkiranje za čas bivanja v Logarski dolini ter ogled številnih naravnih in kulturnih znamenitosti ter bivanje v neokrnjeni naravi.«


 


PRENOVA CESTE


V lanskem letu je bilo zabeleženo 20.663 motornih vozil s plačano vstopnino in 1.289 takih, ki so bila plačila oproščena. Razdeljenih je bilo 443 brezplačnih letnih nalepk, ki so jih prejeli družbeniki podjetja Logarska dolina ter poslovni partnerji gospodarstva in občine. Iz prihodkov, ki so ustvarjeni s pobiranjem vstopnine in se v vlagajo v krajinski park, bodo letos izvajali projekte na več področjih. Potekajo investicijsko vzdrževalna dela na cesti v Logarski dolini. Nadaljuje se z nujno rekonstrukcijo ceste proti slapu Rinka. Preplastili bodo okoli 2 km ceste in uredili odvodnjavanje s preplastitvijo cestišča na lokaciji od Kmečke hiše Ojstrica do odcepa za kurilnico Plest.


 


VZDRŽEVANJE PARKIRIŠČ, NOVA INTERPRETACIJA POTI


Iz vstopnine se bodo med drugim izvedla vzdrževalna dela na parkiriščih, bankinah in javnih poteh, poskrbeli bodo za nemoteno delovanje čistilne naprave Plest, za vzdrževanje in čiščenje javnih WC-jev, za reden odvoz odpadkov in ozaveščanje obiskovalcev o ohranjanju narave. V izdelavi je načrt nove interpretacije za pot po Logarski dolini z izhodišči za trženje in ureditev sistema za usmerjanje obiskovalcev.


 

MehaM
Oglas
MegaM
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.