banner-728-90
Oglas
menu
Ugotovitve občinskega nadzornega odbora je predstavila njegova predsednica Irena Vodušek. (Foto: ŠS)  Ugotovitve občinskega nadzornega odbora je predstavila njegova predsednica Irena Vodušek. (Foto: ŠS)

Nadzorni odbor Občine Gornji Grad preučil notranjo revizijo Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma


Štefka Sem, 25.6.2020 8:43:00

Prvi nadzorni odbor, ki je preučil notranjo revizijo Javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje in podal svoje mnenje, je bil Nadzorni odbor Občine Gornji Grad. Predsednica odbora Irena Vodušek je svetnikom in županu Antonu Špehu podala ugotovitve, na osnovi katerih je občina poravnala svoj delež za pokrivanje kredita.


 


UKREPI BI MORALI BITI SPREJETI PREJ


Voduškova je povedala, da se je odbor seznanil z revizijskim poročilom in na osnovi tega sprejel nekaj mnenj. Člani odbora so se strinjali z ugotovitvijo revizije, da zdravstveni dom že devet let izkazuje primanjkljaj in da glede tega niso bili pravočasno sprejeti nobeni ukrepi, ne na nivoju vodstva zdravstvenega doma, sveta zavoda ali s strani ustanoviteljic. Voduškova je dodala, da je bila pri revizijskem poročilu ocena tveganja pri večjem številu ugotovitev zapisana kot visoka, zato je odbor mnenja, da bi bilo vredno razmisliti o nadaljnjih postopkih. O teh lahko odločata svet zavoda in ustanoviteljice.


 


OBČINE DOLŽNE POKRITI IZGUBO


Občine ustanoviteljice imajo po sprejetju sklepa o sanacijskem načrtu zdravstvenega doma obveznost poravnati akumulirano izgubo oziroma sanirati likvidnost zavoda, je odločil odbor. Delež Občine Gornji Grad je 65.616 evrov. To je obveznost iz pogodbe, je povedala Voduškova. Poravnava izgube ne sodi v ekonomično porabo javnih sredstev občine, nad čimer bdi nadzorni odbor, zato od vodstva občine pričakujejo takojšnje ukrepanje, da se neekonomična poraba sredstev ne bo nadaljevala v prihodnje.


 


OBČINA PORAVNALA OBVEZNOST


»V nadzornem odboru se zavedamo neugodne zdravstvene politike in situacije, od vodstva občine kljub temu pričakujemo takojšnje ukrepanje v danih možnostih, ki so na razpolago. Z vodstvom občine ne mislimo le župana in direktorja občinske uprave, ampak tudi svetnike, ki odločate in sprejemate odločitve,« je poročilo zaključila Voduškova. Izrazila je zadovoljstvo nad besedami v. d direktorice zdravstvenega doma Božene Herzog, da so v domu še možnosti za izboljšave. Župan Špeh je dodal, da bo občina svojo obveznost do zavoda poravnala takoj. Svetniki so razmišljali o tem, da bi bilo dobro dati revizijo v presojo računskemu sodišču.


 

MehaM
Oglas
MegaM
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.