banner-728-90
Oglas
menu
Enota Vrba se bo s Prihove preselila v stavbo na Mozirskih tratah. (Foto: IS)  Enota Vrba se bo s Prihove preselila v stavbo na Mozirskih tratah. (Foto: IS)

VDC SAŠA Enota Vrba Nazarje se seli v Mozirje


Štefka Sem, 19.6.2020 16:42:00

Uresničuje se dolgoletna želja, da tudi v Zgornji Savinjski dolini steče razvoj socialnega varstva za osebe z motnjo v duševnem razvoju, je z velikim veseljem povedala direktorica Varstveno delovnega centra SAŠA Darja Fišer. Center je namreč po dolgih letih pred dnevi podpisal pogodbo z najemodajalcem za prostore v Mozirju, ki stopi v veljavo s 1. julijem. V stavbi na Mozirskih tratah bo za varovance možno tudi institucionalno varstvo. VDC SAŠA sestavljajo tri enote, in sicer Vrba Nazarje, Ježek Velenje in Maksi Žalec.


 


DNEVNO IN DOMSKO VARSTVO


Ta mesec so od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli soglasje za preselitev storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji iz nazarske občine v Mozirje in soglasje za ustanovitev storitve institucionalnega varstva (OE Bivalna enota Mozirje). Nekaj dni kasneje so podpisali najemno pogodbo z Interdesign group, ki je v Mozirju že v letu 2010 pristopil k izgradnji objekta po tehničnih standardih socialnovarstvenih storitev, za storitvi, ki jih izvajamo v Varstveno delovnem centru SAŠA, je povedala direktorica Darja Fišer.


 


ČAKAJO NA OBRATOVALNO DOVOLJENJE


Do takrat, ko bo za objekt pridobljeno obratovalno dovoljenje, se bodo postopoma selili iz Nazarij v pritličje objekta v Mozirju in začeli vzpostavljati novo storitev institucionalnega varstva v prvem nadstropju objekta. Preselitev v celoti bo izvedena po pridobitvi obratovalnega dovoljenja, prve vselitve uporabnikov v institucionalno varstvo bodo, ko prostore opremijo za delovanje.


 


MINISTRSTVO JE DOBRO SODELOVALO


»Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v vsem tem nestabilnem času razglašene epidemije in menjave vlade odigralo korektno vlogo in bilo izjemno pripravljeno sodelovati, zato je do realizacije prišlo v razmeroma kratkem času, čeprav se nam, ki že leta čakamo na te rešitve, zdi vsak trenutek predolg. Tako gre zahvala za realizacijo obeh storitev celotni ekipi na ministrstvu. Pohvalno je tudi sodelovanje Občine Mozirje in župana Ivana Suhoveršnika, Društva Sožitje Zgornje Savinjske doline, podjetja Pfeifer, pa seveda staršev, ki so skupaj z zaposlenimi VDC SAŠA držali pesti, da nam je uspelo.«


 


direktorica


Direktorica Darja Fišer je vesela, da bo tudi v naši dolini stekel razvoj socialnega varstva za osebe z motnjo v duševnem razvoju. (Foto: TG)


 


V OBEH STORITVAH 28 UPORABNIKOV


V storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki ga radi poimenujemo kar dnevno varstvo, bo prostora do 40 uporabnikov. Iz Nazarij se bo preselilo 18 uporabnikov, ki se jim bo pridružilo 10 uporabnikov, ki bodo v institucionalnem varstvu na isti lokaciji. Tako bo po vzpostavitvi obeh storitev na lokaciji 28 uporabnikov. V storitvi institucionalnega varstva oziroma domskem varstvu bo po normativu prostor za 24 uporabnikov. »Zaradi selitve ne bomo potrebovali novih zaposlitev, ker smo kadrovsko strukturo, tudi s pomočjo delavcev, zaposlenih preko javnih del, že nastavili na novo situacijo. Prav tako bomo z vselitvijo v bivalno enoto reorganizirali tudi zaposlene v vseh treh enotah, ki jih pokrivamo, od koder bodo uporabniki prišli v bivalno enoto. Kar bo manjkalo kadra, bomo objavili razpise in iskali nove sodelavce,« je povedala Fišerjeva.


 


NAČRTI TUDI ZA VELENJE IN ŽALEC


Prvi nadaljnji korak je izgradnja bivalne enote v Velenju, kjer so tik pred začetkom objave razpisa za začetek gradnje, a je tudi tukaj vmes posegla epidemija in menjava vlade. Tako čakajo na odgovor ministrstva ob rebalansu proračuna. Morda jim bo tudi tukaj sreča mila in bodo lahko nadaljevali investicijo že letos, najkasneje pa zagotovo v naslednjem letu. Ta bo imela kapaciteto 12 uporabnikov, je o načrtih povedala Fišerjeva. S tem bodo vse, ki jih imajo na čakalni listi za institucionalno varstvo, lahko namestili. V projekciji na čakalni listi za naslednja leta že imajo nekaj uporabnikov in sedaj, ko imajo prvo bivalno enoto, lahko razmišljamo tudi tako daleč naprej. Z mislimi so tudi v Žalcu, kjer so že imeli pogovor, da bi v srednjeročnem načrtu prišli tudi do bivalne enote. Prav tako imajo sedaj možnosti za razvoj tudi drugih oblik institucionalnega varstva, kot so stanovanjske skupine za tiste uporabnike, ki lahko živijo in poskrbijo zase razmeroma samostojno.


 

MehaM
Oglas
MegaM
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.