banner-728-90
Oglas
menu

Število stalnih prebivalcev v Zgornji Savinjski dolini v upadu


Marija Lebar, 10.3.2020 17:20:00

Na Upravni enoti Mozirje so zbrali podatke o gibanju števila prebivalstva v lanskem letu in jih primerjali s podatki za leto 2018 in za zadnjih deset let. Viden je trend padanja števila prebivalcev, ki imajo na območju upravne enote stalno prebivališče, viša pa se število začasno prijavljenih oseb. Pomenljive so tudi številke o naravnem prirastu, ki je negativen; skupaj je bilo zabeleženih več smrti kot rojstev.


prebivalci-tabela-01-feb-2020


prebivalci-tabela-02-feb-2020


ZA ČETRTINO MANJ ROJSTEV KOT SMRTI


Kot je razvidno iz preglednice, je bil naravni prirastek negativen v petih od sedmih zgornjesavinjskih občin. Število je bilo pozitivno le v občinah Mozirje in Nazarje. Nekateri pozitivne številke pripisujejo dejstvu, da je bilo v obeh občinah v zadnjem času zgrajenih več novih stanovanj, ki so privabila mlade družine. Če pogledamo še primerjavo, je bil naravni prirastek v letu 2018 sicer negativen, vendar so umrle le štiri osebe več, kot je bilo rojenih, torej je bil prirast minus štiri. V letu 2017 je bilo kar 46 smrti več kot rojstev, skupen pozitiven naravni prirast smo v dolini nazadnje beležili v letu 2012, ko je 41 več rojstev kot smrti.


LANI MANJ STALNIH IN VEČ ZAČASNIH PREBIVALCEV


Gibanje števila prebivalstva v Zgornji Savinjski dolini glede na stalno in začasno prebivališče je bilo lani nekoliko višje od predhodnega leta, vendar le na račun začasno prijavljenih. V letu 2018 je bilo skupno število prebivalcev 17.337, od tega takih s stalnim prebivališčem 16.398 in takih z začasnim 939.


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.