banner-728-90
Oglas
menu
Seje se je udeležila tudi Lucija Poličnik iz Skupne občinske uprave SAŠA regije. (Foto: Sebastjan Žvipelj)  Seje se je udeležila tudi Lucija Poličnik iz Skupne občinske uprave SAŠA regije. (Foto: Sebastjan Žvipelj)

V občini Nazarje se obeta sprememba odmere komunalnega prispevka


Barbara Rozoničnik, 17.6.2020 13:02:00

Na junijski seji je nazarski občinski svet v prvi obravnavi sprejel osnutek odloka o spremembi višine komunalnega prispevka. Svetniki so se seznanili tudi s programom dela občinskega nadzornega odbora.


 


SPREMEMBA ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA


Seje sta se udeležila Lucija Poličnik iz Skupne občinske uprave SAŠA regije in Jože Kumer iz podjetja Geodetske storitve GEO-F, kjer so pripravili odlok za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine in elaborat programa opremljanja za občinski prostorski načrt. Predstavila sta pravne podlage, namen in cilje novega odloka. Komunalni prispevek je pomemben prihodek proračuna občine. V primerjavi s trenutno veljavnim odlokom bo sprejem predlaganega odloka prinesel nekatere spremembe višine komunalnega prispevka, ta bo na nekaterih območjih višji in na nekaterih nižji. Občina stremi k temu, da višina komunalnega prispevka ne odvrne tistih, ki bi želeli graditi, njegova primerna višina pa ima dolgoročne pozitivne učinke.


 


TRIJE REDNI IN EN IZREDNI NADZOR


Članica občinskega nadzornega odbora Blaženka Tkalčič je podala informacijo o dopolnjenem programu dela odbora za leto 2020. Predvideni so trije redni nadzori, in sicer nadzor nad gospodarnostjo poslovanja Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje, nadzor nad upravljanjem nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine, ter nadzor nad gospodarnostjo in smotrnostjo investicije za pridobivanje električne energije na objektu šmarške šole in na objektu nazarske športne dvorane. Opravljen bo tudi izredni nadzor – pregled in podaja mnenja glede revizijskega poročila o poslovanju in vodenju Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje.


 

MehaM
Oglas
MegaM
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.