savinjske novice
Oglas
menu

Zaradi poteka mandata direktorice ZSZD Nazarje mora svet zavoda pripraviti razpis


Tekst in foto: ŠMS


Po potrjenih spremembah statuta in pravilnika bodo akta dali v potrditev


 


Svet zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je preko komisije začel s popravo pravilnika in statuta zavoda. Ker pa sami nimajo potrebnega znanja, zakonodaja pa se spreminja, so predloge za spremembe dali v pregled strokovnjakom. Novelacija aktov je bila potrebna že zaradi zakonskih sprememb, predlagana pa je bila tudi sprememba dveh členov statuta. Zaradi poteka mandata direktorici Boženi Herzog v juliju bo namreč treba pripraviti razpis.


 


V razpisnih pogojih je bilo doslej določeno, da mora imeti prijavitelj poleg določene izobrazbe pet let delovnih izkušenj in opravljen izpit iz splošnega upravnega postoka (ZUP). Člani sveta zavoda niso bili enotni glede potrebe po opravljanem ZUP, strinjali pa so se, da bi drugi pogoj spremenili v pet let vodstvenih izkušenj. Glede izobrazbe sprememb ni bilo predlaganih.


 


Poleg tega so se odločili za spremembo glede člena, ki govori o strokovnem vodji, da ga predlaga direktor, potrdi pa svet zavoda. Pregled aktov in odločitev, katere spremembe so možne, opravljajo strokovnjaki, ki naj bi svoje mnenje podali v kratkem.


 


Svet ustanoviteljic zdravstvenega doma, v katerem so župani, je o tem razpravljal na seji, svetu zavoda pa so obljubili strokovno pomoč preko ustanov, s katerimi tudi sami sodelujejo. Razpravljali so še o poslovnem izidu, ki je tudi letos pozitiven. Zdravstveni dom je lani pridobil nekaj novih programov in s tem tudi povečal prihodke.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.