savinjske novice
Oglas
menu
Iz nazarskega trgovsko-prodajega centra Kmetijske zadruge Šaleške doline so odstranili 540 kubičnih metrov mulja. (Foto: Arhiv Kmetijske zadruge Šaleška dolina)  Iz nazarskega trgovsko-prodajega centra Kmetijske zadruge Šaleške doline so odstranili 540 kubičnih metrov mulja. (Foto: Arhiv Kmetijske zadruge Šaleška dolina)

Trgovsko-prodajni center zadruge v Nazarjah bo znova obratoval po 25. novembru


Roman Mežnar


Avgustovska vodna ujma je Kmetijski zadrugi Šaleška dolina povzročila veliko gmotno škodo. Voda jim je zalila trgovsko-prodajni center SAŠA v Nazarjah, uničila jim je še travnike in njive s koruzo. Razočarani so nad nizko odškodnino, ki jim jo je priznala zavarovalnica, zato so se odločili, da bodo gradili na samozavarovanju.


 


TRGOVINA BO ZNOVA OBRATOVALA PO 25. NOVEMBRU


Novinarji časnika Finance so v rubriki Agrobiznis zapisali, da so poplave poleg kmetij v Savinjski dolini prizadele tudi Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina. Direktor zadruge Ivan Drev je za omenjeni časnik podal oceno, da imajo po avgustovskih poplavah za 1,6 milijona evrov škode. Ta je največja v Nazarjah, saj je voda zalila prenovljeni trgovsko-prodajni center. Iz centra so s samokolnicami in majhnim bagrom odstranili 540 kubičnih metrov mulja. V poplavljenem centru so ponujali vse, kar kmetje in vrtičkarji potrebujejo za pridelavo (semena, fitofarmacevtska sredstva in gnojila, kmetijske stroje, kuriva in hrano). Artikle, ki niso bili uničeni in so še varni za uporabo, so oprali, posušili in dali v skladiščno prodajo po polovični ceni. Drev je še povedal, da trgovsko-prodajni center v Nazarjah sanirajo, v polnem obsegu pa bo znova obratoval po 25. novembru.


 


POMOČ KMETOM IN ŠKODA NA KMETIJSKI ZEMLJI


Drev pravi, da se zavedajo pomena obratovanja zadruge, ki v Zgornji Savinjski dolini oskrbuje 740 kmetij in še 600 v Šaleški dolini. Povedal je še, da jim pride prav vsak evro, ki ga lahko vložijo v prenovo nazarskega trgovskega centra. Dobavitelji jih razumejo in podpirajo, podobno kot zadruga pomaga kmetom. Vse ceste do prizadetih kmetij še vedno niso prevozne, zato zadruga skladišči za tovornjak bal sena. Kmetijam jih bodo dostavili takoj, ko bo mogoče. Poplave so zadrugi naredile škodo tudi na kmetijski zemlji. Zadruga obdeluje okoli 120 hektarjev njiv, travnikov in pašnikov. Zaradi poplav so ostali brez sena in koruze za 260 bikov, ki jih redijo v Šmartnem ob Paki. Krmo so prisiljeni kupovati, kar je dodaten strošek.


 


ZA KRIZNE DOGODKE DALI NA STRAN 350.000 EVROV


Direktor zadruge je pojasnil, da so proti poplavam zavarovali zaloge trgovskega blaga in opremo (zavarovalna vsota za trgovsko blago znaša 1,6 milijona evrov, za opremo pa 1,2 milijona evrov). Zadruga bo letos od države dobila 158 tisoč evrov pomoči po poplavah. Od zavarovalnice bo prejela le 50 tisoč evrov, saj je ta izplačila za škodo na poplavnem območju omejila na omenjeni znesek. Ugotovili so, da se jim tako zavarovanje ne splača, zato gradijo na samozavarovanju. Za krizne dogodke so že dali na stran 350 tisoč evrov. Prav tako bodo vsako leto polovico dobička iz letnega poslovanja izločili v poseben krizni sklad. Zbrana sredstva bodo oplemenitili z nakupom vrednostnih papirjev, pri čemer bodo zasledovali varno naložbeno strategijo.


 


KLJUB TEŽKEMU LETU PRIČAKUJEJO NEKAJ DOBIČKA


Kljub vsem težavam letos poslujejo dobro. Drev je povedal, da konec leta pričakuje nekaj dobička in več kot 24 milijonov evrov prihodkov. Lani so imeli 23,8 milijona evrov prihodkov, kar je bilo 2,8 milijona evrov več kot leto poprej. Poudaril je, da je dobro poslovanje odsev urejene zadruge.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.