savinjske novice
Oglas
menu
Slika je simbolična. (Foto: Freepik)  Slika je simbolična. (Foto: Freepik)

Interventni zakon: v ospredju krizne namestitve in dodelitve neprofitnih stanovanj


NK/MSP


Novi interventni zakon, ki lajša posledice vremenske ujme, prihaja na pomoč tudi prizadetim socialnovarstvenim zavodom in posameznikom s kriznimi namestitvami, krepitvijo strokovnih ekip, dodelitvijo neprofitnih stanovanj in širitvijo nabora upravičencev za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine. Vlada je zakon potrdila, naslednji teden ga bo obravnaval državni zbor.


 


Vremenska ujma z začetka meseca ni prizanesla niti prebivalkam in prebivalcem niti socialnovarstvenim zavodom. Kot so sporočili z Ministrstva za solidarno prihodnost, so v aktualni interventni zakon umestili nujne ukrepe v okviru svojih pristojnosti za blažitev posledic poplav in plazov.


 


DODELITEV STANOVANJ TISTIM, KI SO OSTALI BREZ DOMA


Ključna rešitev za prebivalke in prebivalce, ki jih je ujma najbolj prizadela in so ostali brez doma, je izjemna dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj, pravijo na omenjenem ministrstvu. Prizadeti v poplavah in zaradi zemeljskih plazov bodo imeli možnost izjemne začasne dodelitve neprofitnih stanovanj ne glede na izpolnjevanje siceršnjih pogojev za dodelitev. Stanovanje bodo brezplačno prejeli v najem za 12 mesecev od sklenitve najemne pogodbe, v primeru daljšega trajanja pogodbe pa je predvideno plačevanje neprofitne najemnine. Za neprofitno stanovanje bodo lahko zaprosili posamezniki in družine, katerih stanovanjske enote oziroma enote, v katerih so ob nesreči prebivali, so bile zaradi poplav in zemeljskih plazov trajno ali huje poškodovane in pri katerih bo za obnovo ali ponovno vselitev potreben daljši čas. Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo izvajal izjemno dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem v lasti države. Dodeljevanje stanovanj v lasti občin in lokalnih javnih stanovanjskih skladov bo potekalo prek občin oziroma skladov. Zakon poleg tega uvaja subvencijo za najem tržnega stanovanja za vse, ki jim je poplava ali plaz poškodoval stanovanje ali hišo in tam ne morejo več živeti.


 


KRIZNE NAMESTITVE ZA REŠEVANJE STISK STAREJŠIH


Zakon ureja tudi področje kriznih namestitev starejših od 65 let in odraslih s posebnimi potrebami. Z ukrepom v interventnem zakonu ministrstvo zagotavlja pravno podlago za njihovo izvedbo in financiranje. Hkrati ureja trajanje krizne namestitve, in sicer do 21 dni z možnim podaljšanjem za dodatnih 21 dni. Z ukrepom bo urejena tudi možnost prevoza z nenujnim reševalnim prevozom (in proračunsko financiranje tega prevoza, ki v teh primerih ni pravica iz zdravstvenega zavarovanja) za osebe, ki zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo prevoza z osebnim oziroma javnim prevozom.


 


UKREPI ZA NEMOTENO IZVAJANJE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV V ČASU IZREDNIH RAZMER


Za splošno dostopnost storitev socialnega varstva je nujno treba zagotoviti ustrezno kadrovsko popolnjenost v prizadetih institucijah, še dodaja ministrstvo. Interventni zakon zato opredeljuje možnost začasne premestitve zaposlenega pri izvajalcu, ki socialnovarstvene storitve opravlja na podlagi koncesijske pogodbe in dovoljenja za delo zaradi nujnih delovnih potreb. V dosedanji ureditvi premestitev zaposlenih med delodajalci namreč ni možna. Zakon zagotavlja nemoteno izvajanje socialnovarstvenih storitev tudi in predvsem v času izrednih razmer, ko se pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev potreba po oskrbi ravno zaradi nastale elementarne ali druge nesreče še poveča. Uredba tako ustvarja enake pogoje za delo in zagotavljanje storitev uporabnikom v celotni mreži socialnovarstvenih storitev.


 


MINISTER MALJEVAC: PRVE ZAKONSKE REŠITVE SO DOBRO IZHODIŠČE


Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, pristojen za področje socialnovarstvenih ustanov in javne stanovanjske mreže, ob vladni potrditvi zakona pojasnjuje: “V ospredje smo postavili ljudi. Prve zakonske rešitve seveda ne odpravljajo celotne škode ter bivanjskih in socialnih stisk, a ocenjujem, da so dobro izhodišče. Na terenu še vedno ugotavljamo škodo in z gotovostjo trdim, da bosta tako naše ministrstvo kot celotna vlada ukrenila vse, da bodo ljudje na varnem, javna socialnovarstvena in stanovanjska infrastruktura pa ne le sanirana, ampak tudi okrepljena. Pripravljeni moramo biti na naraščajoče nevarnosti podnebnih sprememb.”


 


 

MehaM
Oglas
Poplave 2023
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.