savinjske novice
Oglas
menu

Poziv k odstranjevanju vegetacije na vodnih in priobalnih zemljiščih


NK


Direkcija Republika Slovenije za vode (DRSV), Sektor območja Savinje, kot upravljavec vodotokov na območju porečja Savinje in dela porečja Sotle ugotavlja, da se na vodnih in priobalnih zemljiščih nabirajo podrta in poškodovana drevesa in ostala vegetacija, ki ovirajo in, še posebej ob pojavu visokih vod, zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov.


 


Na podlagi določil Zakona o vodah direkcija poziva lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da odstranijo podrta drevesa, polomljena debla in vejevje. Po Zakonu o vodah mora lastnik ali drug uporabnik ob vodotoku 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja Savinje, razen Savinje, Pake in Sotle, sam zagotavljati odstranjevanje poškodovane zarasti na bregovih (odmrle, propadajoče zarasti), odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.


 


Več informacij


 


 

MehaM
Oglas
Poplave 2023
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.