savinjske novice
Oglas
menu

Lokalne volitve 2022: Med kandidati nekaj znanih in nekaj neznanih obrazov


Štefka Sem


V nedeljo, 20. novembra, nas po drugem krogu predsedniških volitev, ki bo teden dni prej, čakajo lokalne volitve. O kandidatih za župane in županje v zgornjesavinjskih občinah smo že poročali, tokrat pa smo vam pripravili pregled, kdo so kandidati za občinske svetnike. Podatki za občini Mozirje in Rečica ob Savinji bodo objavljeni naknadno.


 


OBČINA SOLČAVA


V občini Solčava se za sedem svetniških mest poteguje deset kandidatov, od tega trije s podporo političnih strank, ostali s podporo volivcev. Večina kandidatov opravlja funkcijo svetnika že v tem mandatu. Kandidati so: Branka Anželak, Katja Klemenšek Preprotnik, Emil Kočnar, Marko Logar, Klemen Matk, Franc Ošep, Viljem Ošep, Nina Plesnik, Janja Slapnik in Danilo Stakne.


 


OBČINA LUČE


V občini Luče je za enajst svetniških mest 14 kandidatov, od tega deset s podporo političnih strank in trije neodvisni. Kar nekaj kandidatov sedi v sedanjem občinskem svetu. V občini je sedem volilnih enot (VE). V VE Konjski Vrh je kandidat Janez Kosmač. V VE Krnica so kandidati Janez Robnik, Marko Zamernik in Boštjan Robnik. V VE Luče so kandidati Alojz Hudobreznik, Boštjan Pahovnik, Jakob Matijovc in Marjeta Robnik. V PE Podveža sta kandidata Andreja Podlesnik Moličnik in Andrej Funtek, v VE Podvolovljek pa Jože Podbregar. V VE Raduha sta kandidata Marko Kladnik in Jožica Germelj, v VE Strmec kandidira Jernej Moličnik.


 


OBČINA LJUBNO


Tudi na Ljubnem je na listi kandidatov nekaj starih in nekaj novih imen. Trinajst kandidatov se bo potegovalo za enajst svetniških mest. Le en kandidat kandidira s podporo volivcev, vse ostale so predlagale stranke. V občini je sedem volilnih enot. V VE 1, ki zajema center Ljubnega, so kandidati Paul Orešnik, Milan Maranšek, Ditka Plesnik in Jože Slatinšek. VE 2 zajema preostali del naselja Ljubno, tam kandidirajo David Kramer, Jure Dobovičnik in Stanko Rihter. V VE Savina je kandidat Rok Prušnik, v VE Primož in Planina Jože Orešnik, v VE Ter Klemen Juhart. V VE Radmirje in Juvanje sta kandidata Miroslav Ermenc in Janko Podkrižnik, v VE Okonina in Meliše pa Franc Fricelj.


 


OBČINA GORNJI GRAD


17 imen je na listi kandidatov za 11-članski občinske svet Občine Gornji Grad. Več kot polovica kandidatov je novih. Razen enega so vse predlagale politične stranke. Občina je razdeljena na pet volilnih enot. V VE Gornji Grad so kandidati Anton Bezovšek, Diana Tajnšek, Tadej Černevšek, Peter Letonja, Marko Bezovšek, Mirjana Županič in Anita Ugovšek. V VE Florjan pri Gornjem Gradu sta kandidata Toni Drobež in Terezija Mavrič, v VE Lenart Milan Suhoveršnik. V VE Bočna so kandidati Matic Šinkovec, Urška Kočnar in Jože Tevž, v VE Nova Štifta pa David Stenšak, Ana Kaker, Gregor Golob in Marko Fedran.


 


OBČINA NAZARJE


Tudi v občini Nazarje je na seznamu kandidatov nekaj sedanjih svetnikov. Občinski svet sestavlja enajst članov, za ta mesta se bo na volitvah potegovalo 19 kandidatov, od tega 11 nestrankarskih. V VE 1, ki zajema Dobletinsko in Cvetlično ulico, Lesarsko cesto, Pod Slatino, Tominškovo, Tratnikovo in Vrtnarsko ulico ter Zadrečko cesto, so kandidati Rok Tkavc, Janez Štiglic, Zora Groznik, Jožica Goličnik, Sebastjan Žvipelj in Vanja Hofbauer. V VE 2, ki poleg ostalega dela Nazarij zajema še Dobletino, Zavodice, Žlabor in Prihovo, kandidirajo Nina Kos Čeplak, Primož Zvir, Helena Šosterič in Blaž Vodončnik. Kandidati v VE 3, ki zajema naselja Čreta pri Kokarjah, Kokarje, Lačja vas, Potok in Pusto Polje, so Andreja Zupan, Miha Robnik in Jože Praznik. V VE 4, ki zajema naselja Šmartno ob Dreti, Rovt pod Menino, Spodnje Kraše, Volog in Brdo, kandidirajo Mojca Žlebnik, Tanja Purnat, Boža Jelšnik, Aleš Part, Mirjam Pikl in Aljaž Vrtačnik.


 


 

MehaM
Oglas
Poplave 2023
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.