savinjske novice
Oglas
menu
Za sklop D (Gaberke) je izvedba del v zaključni fazi, potekajo prevzemi del. (Foto: arhiv MOV)  Za sklop D (Gaberke) je izvedba del v zaključni fazi, potekajo prevzemi del. (Foto: arhiv MOV)

Predstavljene aktivnosti izgradnje tretje razvojne osi


NK/MOV


Na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije je potekal delovni sestanek, na katerem je ministrstvo županom občin, kjer bo potekala tretja razvojna os, predstavilo trenutno fazo izgradnje. Na trasi Velenje–Slovenj Gradec dela nekje že potekajo, intenzivno pa se pripravlja tudi vsa potrebna dokumentacija. Z deli na gradbiščih na območju ob Škalskem jezeru in na Konovem bodo začeli prve mesece leta 2023. Tudi za traso Šentrupert–Velenje potekajo odkupi zemljišč, vloženo je že bilo integralno gradbeno dovoljenje in takoj, ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, bodo začeli z gradnjo tudi na tem odseku.


 


Del trase tretje razvojne osi sever, ki poteka od priključka na avtocesto v Šentrupertu do Slovenj Gradca, je razdeljen na dva odseka, in sicer odsek, dolg približno 14 kilometrov od priključka Šentrupert na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) do priključka Velenje jug, in odsek, dolg 17,5 kilometra od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug.


 


Trenuten potek del na posameznih odsekih na trasi Velenje–Slovenj Gradec:


- sklop A (od Hartla do mestnega stadiona) aktivnosti projektiranja so v zaključni fazi, do konca leta bo vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje;


- sklop B (območje ob Škalskem jezeru) pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izveden je izbor izvajalcev del, začetek gradnje je predviden v letu 2023;


- za sklopa C (Škale) in E (Velunja) je vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje, postopki z izborom izvajalcev so predvideni v začetku 2023;


- za sklop D (Gaberke) je izvedba del v zaključni fazi, potekajo prevzemi del in


- za sklop H (navezovalna cesta na Konovo, vključno s tunelom do Sela pri Velenju) je pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden izbor izvajalcev, začetek del je predviden v letu 2023.


  


 

MehaM
Oglas
Poplave 2023
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.