savinjske novice
Oglas
menu
Novo krožišče bo umirilo promet, izboljšalo pretočnost in zagotovilo varnejše vključevanje na glavno cesto. (Foto: Nastasja Kotnik)  Novo krožišče bo umirilo promet, izboljšalo pretočnost in zagotovilo varnejše vključevanje na glavno cesto. (Foto: Nastasja Kotnik)

Poleg izgradnje krožišča še rekonstrukcija vodovoda


Nastasja Kotnik


Promet na regionalni cesti mimo osnovne šole v Nazarjah je zaradi gradnje krožišča omejen z delno zaporo. S semaforjem je urejen izmenični promet. Novo krožišče bo umirilo promet v območju gibanja šolskih in predšolskih otrok, zagotovljena bo boljša pretočnost in varnejše vključevanje na cesto Nazarje–Gornji Grad s stranskih cest. Izvajalec del je podjetje Tegar.


 


OBNOVLJENIH BO 300 METROV VODOVODA LETOŠČ


Površina, po kateri trenutno poteka promet, je asfaltirana, ostale površine so porezkane. Peš pot do osnovne šole so uredili razmeram primerno, steza je varna za uporabo in zaščitena z gradbiščno mrežo. Javno podjetje Komunala Mozirje je pred začetkom gradnje krožišča izpostavilo smiselnost obnove vodovodnega omrežja na območju gradbišča. Tako bo obnovljenih okrog 300 metrov vodovoda Letošč. Obnovo bodo sofinancirale občine Nazarje, Mozirje in Rečica ob Savinji. Občina Nazarje bo financirala še obnovo sekundarnega vodovodnega omrežja v dolžini približno 300 metrov. Izvajalec mora pred nadaljevanjem del na gradbišču najprej obnoviti vodovod, nato bo nadaljeval z gradnjo krožišča.


 


ZBIRAJO ODZIVE GLEDE UREDITVE OSREDNJEGA DELA KROŽIŠČA


Podjetje PUP Velenje je pripravilo idejno zasnovo osrednjega dela krožišča, ki je bila posredovana v pregled občinskim svetnikom, ravnateljici osnovne šole Vesni Lešnik, ravnatelju glasbene šole Jerneju Marinšku in predsednici krajevne skupnosti Vanji Hofbauer. Trenutno na občini zbirajo odzive glede ureditve osrednjega dela krožišča, nakar morajo pred izvedbo dobiti še soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.


 


ZAKLJUČEK DEL V NOVEMBRU


Strošek izgradnje krožišča je predviden v višini 522.823 evrov, strošek rekonstrukcije vodovoda pa je ocenjen na 120.000 evrov. Projekt skupaj z Občino Nazarje financira ministrstvo za infrastrukturo. Zaključek del je predviden v mesecu novembru.


 


 

MehaM
Oglas
Poplave 2023
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.