savinjske novice
Oglas
menu
Ne samo pri nakupu, tudi pri najemu ali oddaji stanovanja moramo biti pozorni in poskrbeti za pravno varnost. (Foto: Freepik)  Ne samo pri nakupu, tudi pri najemu ali oddaji stanovanja moramo biti pozorni in poskrbeti za pravno varnost. (Foto: Freepik)

Na kaj biti pozoren pri najemu ali oddaji stanovanja


Urška Pečnik


Najem oziroma oddaja stanovanja za marsikoga predstavlja prelomnico v življenju, saj s tem stanovanje postane bodisi prvi samostojni dom bodisi vir prihodkov od investicije. Prav tako kot pri nakupu oziroma prodaji moramo biti pozorni in poskrbeti za pravno varnost tudi pri najemu oziroma oddaji stanovanja.


 


Temeljni predpis, ki ureja stanovanjska najemna razmerja, je stanovanjski zakon (SZ-1), v katerem najdemo določila o pravicah in obveznostih lastnikov stanovanj, najemnikov in tretjih oseb. V SZ-1 so zapisane tudi obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati vsaka najemna pogodba. Vnos obveznih določil v najemno pogodbo omogoča visoko stopnjo varnosti strank najemne pogodbe. Enaka pravila, kot veljajo za najem stanovanja, veljajo tudi za najem stanovanjske hiše.


 


KDO JE LAHKO NAJEMODAJALEC


Najbolj pomembna je torej sklenitev pisne najemne pogodbe. Stanovanje lahko odda v najem le lastnik nepremičnine ali oseba, ki jo lastnik stanovanja za to pisno pooblasti. Lastnik stanovanja mora zagotoviti, da le-to nima stvarnih ali pravnih napak, torej da je ustrezno vzdrževano in da je v ustreznem stanju, da v zvezi z njim ni sklenjena že kakšna druga najemna ali prodajna pogodba, kar bi poslabšalo položaj najemnika. Najemnik mora pred najemom stanovanja pridobiti podatke o lastništvu stanovanja, ki je predmet najema, saj lahko v nasprotnem primeru pride do goljufij (stanovanje odda oseba, ki sploh ni lastnik).


 


 

Stanovanje lahko odda v najem le lastnik nepremičnine ali oseba, ki jo lastnik stanovanja za to pisno pooblasti. (Foto: Freepik)

 


KAJ MORA VSEBOVATI NAJEMNA POGODBA


Za sklenitev najemne pogodbe moramo imeti naslednje podatke in jih zapisati v najemno pogodbo: podatke o lastniku in najemniku ter osebah, ki bodo skupaj z najemnikom bivale v stanovanju, podatke o stanovanju/ nepremičnini, ki je predmet najema, vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj, višino najemnine, načine in roke plačila najemnine in stroškov, določila o drugih medsebojnih pravicah obveznostih pogodbenih strank ter glede uporabe stanovanja, odpovedne razloge, način izročitve, čas trajanja najema ter seveda vse ostale pomembne podatke, ki jih določa SZ-1 ter za katere se dogovorita pogodbeni stranki.


 


Nadaljevanje preberite v novi številki Savinjskih novic, ki je izšla danes.


 


 

MehaM
Oglas
Poplave 2023
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.