savinjske novice
Oglas
menu
Zemljišče, ki so ga poimenovali Zlati grič, predstavlja največjo prosto površino v neposredni bližini mesta. (Foto: arhiv Mestne občine Velenje)  Zemljišče, ki so ga poimenovali Zlati grič, predstavlja največjo prosto površino v neposredni bližini mesta. (Foto: arhiv Mestne občine Velenje)

V Velenju bodo gradili novo stanovanjsko sosesko Zlati grič


NK/MOV, 5.7.2022 10:46:00

V sredo, 13. julija, ob 16. uri bodo v sejni dvorani Mestne občine Velenje zainteresirani javnosti predstavili obvezna programska in urbanistična izhodišča za novo stanovanjsko sosesko Zlati grič, ki bodo podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.


 


ZEMLJIŠČE NEKDANJEGA SADOVNJAKA BODO PREUDARNO ZAPOLNILI


V Velenju želijo zemljišča, ki so še na voljo za razvoj stanovanjskih sosesk, skrbno in preudarno zapolniti. Zemljišče nekdanjega sadovnjaka, imenovano Zlati grič, predstavlja največjo prosto površino v neposredni bližini mesta, saj obsega 60.000 m². Za obravnavano območje je v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).


 


PROJEKT PRIPRAVLJEN PO PRINCIPIH TRAJNOSTNE GRADNJE


Nagrajena rešitev projektantov družbe DANS arhitekti iz Ljubljane je služila kot osnova za pripravo izhodišč za izdelavo OPPN, s katerimi so pridobili obvezna programska in urbanistična izhodišča za novo stanovanjsko sosesko. Projektanti zmagovalne rešitve so pripravili projekt zelene soseske Zlati grič po principih trajnostne gradnje. Med načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem bodo tako upoštevali načela skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov, hkrati pa bosta gradnja in uporaba ekonomični.


 


PREDVIDENA INDIVIDUALNA STANOVANJSKA POZIDAVA IN EN VEČSTANOVANJSKI OBJEKT


V sklopu načrtovanja so izpostavili tudi skrb za invalide, pešce in kolesarje. Znotraj soseske želijo spodbujati trajnostno obliko mobilnosti, rabo energije iz obnovljivih virov energije ter povezovanje prebivalcev v energetsko skupnost, ki bo vodila k zmanjšanju izpustov CO₂. Predvideli so veliko površin za druženje stanovalcev, sosesko povezujejo tako z mestom kot gozdom, različni tipi objektov pa bodo poskrbeli za mešanje socialnih in demografskih skupin. Nagrajena rešitev predvideva pretežno individualno stanovanjsko pozidavo, en večstanovanjski objekt in vrtec. Iz Mestne občine Velenje so sporočili, da načrtujejo, da bo do leta 2027 zgrajenih 120 samostojnih stanovanjskih enot, v katerih bo lahko bivalo približno 500 oseb.


 


 

MehaM
Oglas
MegaM
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.