savinjske novice
Oglas
menu
Stanovalci želijo obdržati vrtičke ob bloku.  Stanovalci želijo obdržati vrtičke ob bloku.

Gornji Grad: Stanovalci ne dajo vrtov, lastnik nadstreška se ne strinja z odstranitvijo


Tekst in foto: Štefka Sem, 19.4.2022 8:47:00

Jože Rijavec je bil prvi stanovalec enega od blokov na Attemsovem trgu v Gornjem Gradu. Vanj se je vselil leta 1981 z mamo, sedaj v stanovanju živi s partnerko. Pred blokom je postavil nadstrešek za garažo, za katerega je pridobil delno soglasje. Nadstrešek nekoliko odstopa od načrta zaradi izvedbe strehe. Ob nadstrešku imata majhen vrt, vrtičke ob bloku pa imajo tudi ostali stanovalci.


 


PRIJAVA, DA NADSTREŠEK NI SKLADEN Z NAČRTI


Pred kratkim je Občina Gornji Grad prejela prijavo, da nadstrešek ni grajen po načrtih. Situacijo na terenu si je po uradni dolžnosti ogledala urbanistka Lucija Poličnik, prijava pa je romala tudi na gradbeno inšpekcijo. Občina je pisno pozvala lastnika, naj zadevo uredi oziroma objekt odstrani, vsa obstoječa dokumentacija pa je bila predana gradbeni inšpekciji.


 


OBČINA SE JE DOLŽNA ODZVATI


Jože Rijavec ve, kdo je podal prijavo. Zaradi poziva, da je treba nadstrešek odstraniti, sta s partnerko obiskala župana Antona Špeha in direktorja občinske uprave Zdenka Purnata. Predstavnika občine sta jima povedala, da so se bili na prijavo dolžni odzvati. Ker nadstrešek ni zgrajen po predpisih, ga bo najverjetneje treba odstraniti. Težava je tudi v tem, da nadstrešek stoji na občinskem zemljišču.


 


MOŽNOST NAJEMA VRTOV NA DRUGI LOKACIJI


Okrog omenjenega stanovanjskega bloka je zemljišče občinsko. Občina namerava urediti trško jedro in v načrtu je tudi ureditev zelenic, kar pomeni, da se bodo stanovalci morali posloviti od vrtičkov ob bloku. Občinski svet je na zadnji seji sprejel odločitev, da se stanovalcem bloka omogoči najem urejenih zemljišč za vrtove na lokaciji ob Dreti, kjer so nekdaj že bili trški vrtovi. Sprejeli so tudi ceno najema, le-ta naj bi bila en evro za kvadratni meter na leto. Občina ima na tej lokaciji na razpolago 3500 kvadratnih metrov površin za vrtove. Stanovalci bloka in ostali stanovalci v trškem jedru so prejeli obvestila, naj občinski upravi sporočijo, kakšne površine bi najeli za vrtove. Minimalen odziv ni bil tisto, kar so na občini pričakovali. Omenjene površine bi namreč stanovalce čakale preorane in pripravljene za delo. Stanovalci Novega naselja 2 želijo obdržati svoje vrtove ob bloku. V njihovem imenu je Jože Rijavec povedal, da so med njimi tudi starejši in invalidi, ki na oddaljeno lokacijo, namenjeno za vrtove, ne bodo mogli hoditi.


 


ŽUPAN ŽELI SESTANEK S STANOVALCI


Anton Špeh je Rijavcu v odgovor predstavil vizijo ureditve središča kraja, ki zajema urejene zelene površine, na katerih so predvidena otroška igrala in klopce, v to vizijo pa ne spadajo vrtovi. Zanje so, kot omenjeno, predvideli prostor drugje. Poleg tega bloka sta v kraju še dva in stanovanja nad poslovno stavbo. Ob nobenem od teh objektov ni vrtov in stanovalci razumejo odločitev občine glede ureditve kraja. Če bi stanovalci imeli težave s plačilom najema vrtov, lahko občinskemu svetu predlagajo nižjo ceno najema. Župan je še dodal, da bo upravitelja blokov na Attemsovem trgu prosil, da skliče sestanek s stanovalci, kjer se bodo pogovorili o tej zadevi in ostalih težavah, ki se pojavljajo na tej lokaciji.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.