savinjske novice
Oglas
menu
Digitalna pismenost je ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc, ki vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. (Foto: Freepik)  Digitalna pismenost je ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc, ki vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. (Foto: Freepik)

V Sloveniji ima zelo dobro razvite digitalne veščine le petina ljudi


STA/NK, 10.4.2022 6:31:00

V 2021 je imela v Sloveniji petina 16–74-letnikov zelo dobro razvite digitalne veščine, 30 % osnovne, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne. Evropska komisija si je v digitalnem kompasu postavila cilj, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 % 16–74-letnikov vsaj osnovne digitalne veščine.


 


BREZ DIGITALNIH VEŠČIN 14 ODSTOTKOV OSEB


V letu 2021 je imela v Sloveniji najmanj osnovne digitalne veščine polovica prebivalcev, starih 16–74 let (v EU-27: 54 %). Z 63 % je bil ta delež najvišji med 16–24-letniki in z 19 % najnižji med 65–74-letniki. Zelo dobre razvite digitalne veščine je imelo 20 % oseb, osnovne 30 %, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne digitalne veščine. Brez digitalnih veščin je bilo 14 % oseb. Delež oseb brez digitalnih veščin je bil največji v starostni skupini 65–74 let, znašal je 45 %, kar je nad povprečjem EU-27 (41 %).


 


PREVLADUJEJO TISTI Z OSNOVNIMI DIGITALNIMI VEŠČINAMI 


Med zaposlenimi osebami jih je imelo več kot tretjina (34 %) osnovne digitalne veščine (v EU-27: 31 %) in manj kot četrtina (24 %) zelo dobro razvite digitalne veščine (v EU-27: 32 %). Brez teh veščin je bilo 6 % zaposlenih, kar je enako povprečju EU-27. Med brezposelnimi jih digitalnih veščin ni imelo 13 %, kar je bilo pod povprečjem EU-27 (16 %). Po drugi strani je bil pod povprečjem tudi delež brezposelnih z zelo dobro razvitimi digitalnimi veščinami, znašal je 17 % (v EU-27: 22 %).


 


INFORMACIJSKA IN PODATKOVNA PISMENOST NAD EVROPSKIM POVPREČJEM


Veščine za informacijsko in podatkovno pismenost je imelo 85 % oseb (v EU-27: 80 %); 74 % jih je imelo zelo dobro razvite (v EU-27: 68 %), 11 % pa osnovne (v EU-27: 12 %). 15 % jih je bilo brez teh veščin (v EU-27: 20 %). V tej skupini veščin Slovenija presega povprečje EU-27. Pri obvladanju digitalnih veščin za komunikacijo in sodelovanje v povprečju EU-27 86 % oseb (v EU-27: 86 %) je imelo veščine za komunikacijo in sodelovanje, in sicer jih je 76 % te obvladovalo zelo dobro (v EU-27: 77 %), 10 % pa na osnovni ravni (v EU-27: 9 %). 14 % oseb ni imelo veščin za komunikacijo in sodelovanje, kar je enako povprečju EU-27.


 


VEČ KOT TRETJINA BREZ VEŠČIN ZA USTVARJANJE DIGITALNIH VSEBIN


Za ustvarjanje digitalne vsebine je bilo veščih 66 % oseb, kar je enako povprečju EU-27; 40 % jih je imelo te veščine razvite zelo dobro (v EU-27: 45 %), 26 % pa na osnovni ravni (v EU-27: 21 %). 34 % ni imelo tovrstnih veščin, kar je prav tako enako povprečju EU-27. Pri obvladanju veščin za varno uporabo IKT in zaščito podatkov pod povprečjem EU-27 59 % oseb je imelo veščine za varno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in zaščito podatkov (v EU-27: 68 %); 28 % zelo dobro razvite (v EU-27: 44 %), 30 % pa osnovne (v EU-27: 24 %). 41 % jih je bilo brez veščin za varno uporabo IKT in zaščito podatkov, kar je višje od povprečja EU-27 (v EU-27: 32 %).


 


Digitalne veščine za reševanje problemov je imelo 81 % oseb (v EU-27: 79 %); 53 % zelo dobro razvite, 27 % pa osnovne. 19 % jih je bilo brez teh digitalnih veščin (v EU-27: 21 %).


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.