savinjske novice
Oglas
menu
S podzemnimi zbiralnicami bo zbiranje odpadkov na eni lokaciji urejeno v zaprtih podzemnih posodah, ki nudijo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. (Foto: arhiv MOV)  S podzemnimi zbiralnicami bo zbiranje odpadkov na eni lokaciji urejeno v zaprtih podzemnih posodah, ki nudijo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. (Foto: arhiv MOV)

V Velenju začenjajo z umeščanjem podzemnih zbiralnic za odpadke


NK/MOV, 9.4.2022 17:35:00

V prihodnjih letih v Mestni občini Velenje načrtujejo postavitev 35 podzemnih zbiralnic enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki bodo prispevale k boljši ureditvi okolja. Trenutno pripravljajo strategijo in akcijski načrt za umeščanje zabojnikov v prostor. Pilotno podzemno zbiralnico so postavili v Starem Velenju.


 


VREDNOST ENE PODZEMNE ZBIRALNICE OKROG 50 TISOČ EVROV


Letos načrtujejo postavitev še dveh podzemnih zbiralnic odpadkov in sicer v mestnem središču. V naslednjih letih bodo s postavitvijo podzemnih zbiralnic nadaljevali tudi v drugih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, saj takšna ureditev prispeva k lepši podobi mesta in učinkovitemu zbiranju velike količine odpadkov. Vrednost postavitve ene podzemne zbiralnice znaša od 50 do 60 tisoč evrov. S podzemnimi zbiralnicami bodo uredili zbiranje odpadkov na eni lokaciji v zaprtih podzemnih posodah, ki nudijo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. Poleg tega se bo s takšnim načinom zbiranja zmanjšalo število posod za odpadke, zbiralnic (t. i. ekoloških otokov) in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti. V prihodnjih letih načrtujejo postavitev vsaj ene podzemne zbiralnice v vsaki krajevni skupnosti. 


 


PILOTNA ZBIRALNICA V STAREM VELENJU PRI KREATIVNEM CENTRU ČUK


V sklopu celovite prenove starotrškega jedra v Starem Velenju so na parkirišču pri Kreativnem centru Čuk uredili tudi pilotno podzemno zbiralnico. Novo ureditev zbiranja odpadkov, ki bo začela veljati v maju, so že predstavili prvim uporabnikom,  krajanom Starega Velenja. V pilotni zbiralnici v Starem Velenju je postavljenih pet podzemnih zabojnikov, in sicer za mešane komunalne odpadke, biorazgradljive odpadke, papir, kartonsko, stekleno in za mešano embalažo, ki so tudi ustrezno označeni. Zaenkrat so posode še prosto dostopne, kasneje pa bodo uporabnikom razdelili ključke za odklepanje posod. Pripravili bodo tudi anketo, s katero bodo na podlagi prve uporabniške izkušnje pridobili predloge izboljšav. Za zbiranje in odvoz odpadkov bo skrbel koncesionar podjetje PUP-Saubermacher.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.