savinjske novice
Oglas
menu
Na tem mestu se je zgodilo že kar nekaj prometnih nesreč. (Foto: ŠS)  Na tem mestu se je zgodilo že kar nekaj prometnih nesreč. (Foto: ŠS)

Gradnja krožišča v Radmirju bo potekala od marca do oktobra


Štefka Sem


Krožišče v Radmirju je že dlje časa visoko na listi potreb na področju posodobitev cestne infrastrukture v Zgornji Savinjski dolini. Na tem mestu se je zgodilo že kar nekaj prometnih nesreč, najhujša je terjala dve življenji. Da bi gradnja stekla čim prej, je Občina Ljubno pristopila k pripravi dokumentacije in tako pospešila pridobivanje dovoljenj.


 


OBČINA LJUBNO UDELEŽENA Z 80.000 EUR


Občina Ljubno je financirala kompletno dokumentacijo v višini skoraj 30 tisoč evrov in bo v sklopu gradbenih del financirala še prestavitev komunikacijskih omaric, izgradnjo dela povezovalnega voda vodovoda Radmirje in postavitev dveh novih avtobusnih postajališč (hišic) v vrednosti okrog 50 tisoč evrov.


 


POSKRBLJENO BO TUDI ZA PEŠCE IN KOLESARJE


V okviru gradnje krožišča bodo urejene tudi površine za pešce in kolesarje. Urejeni bodo prehodi za pešce in kolesarje. Na mostu čez Savinjo bo izvedena zamenjava asfaltne plasti, zamenjava in razširitev robnega venca, mostne ograje in asfaltne plasti na površinah za pešce. Na kraku proti Mozirju bodo ob desnem robu vozišča dogradili pločnik, ki bo povezoval površine za pešce na mostu čez Savinjo s peš potjo ob Savinji. Preurejena in dograjena bo cestna razsvetljava.


 Na kraku proti Mozirju bodo dogradili pločnik, ki bo povezoval površine za pešce na mostu čez Savinjo s peš potjo ob Savinji. (Foto: ŠS)


 


V PRIPRAVI DOKUMENTACIJA ZA GRADBIŠČE


Začetek gradnje krožnega križišča v Radmirju je predviden v mesecu marcu, pravijo na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Trenutno je v pripravi in usklajevanju vsa ostala potrebna dokumentacija za vzpostavitev gradbišča. Gradbena dela v vrednosti 1,3 milijona evrov bo izvajalo podjetje Tegar. Rok za zaključek del je 210 dni od uvedbe izvajalca v delo. Ker se križišče nahaja izven naselja, Občina Ljubno ne nastopa kot sofinancer.


 


 

MehaM
Oglas
Poplave 2023
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.