savinjske novice
Oglas
menu
Načrtovan prizidek mozirskega vrtca  Načrtovan prizidek mozirskega vrtca

V Mozirju letos kar nekaj velikih investicij


Štefka Sem, 4.1.2022 6:06:00

Mozirska občina si je za letos zadala izvedbo več velikih projektov. Temu primeren je tudi njihov proračun, ki nekoliko presega sedem milijonov evrov. Za primerjavo, lanska realizacija proračuna je bila nekaj malega manj kot štiri milijone. Občinski svetniki so zato izrazili skrb, da občina več let ne bo imela nobenih sredstev za investiranje, saj bo občina poleg plačila tekočih obveznosti odplačevala še kredit. Občinska uprava je zato na željo svetnikov pripravila določene izračune.


 


KAR NEKAJ VELIKIH INVESTICIJ


Veliki investiciji bosta letos gradnji prizidka k osnovni šoli in vrtcu. Za ta projekta bo občina s strani države prejela nepovratna sredstva. Načrtujejo zaključitev izgradnje centralne čistilne naprave v Lokah, ureditev Praprotnikove ulice, prizidek h kulturnemu domu ter nekaj sredstev za prizidek k zdravstvenemu domu v Nazarjah. Izvedenih bo tudi nekaj projektov na cestni infrastrukturi. Občina je pripravila izračun predvidenih transferjev s strani države za te projekte, ki skupaj s sredstvi za uravnoteženje znašajo 3,255 milijona evrov.


 Načrtovan prizidek h kulturnemu domu


 


NAJEM KREDITA


Ker bo občina večino projektov začela letos in dokončala naslednje leto, naj bi bili ti dve leti res finančno zelo zahtevni. Občina ima še 1,3 milijona neodplačanih kreditov. Z najemom novega v višini 2,7 milijona bodo poravnali starega, preostanek bo za pokrivanje lastne udeležbe v projektih. Vse te podatke je v projekciji zbral direktor občinske uprave mag. Ivo Glušič ter izračunal, da letos in naslednje leto sredstev za nove investicije res ne bo ostalo, leta 2024 pa bi ob istih prihodkih občine, ki jih je imela lani, po plačilu kreditov moralo ostati 600 tisoč evrov za nove investicije.


 


PRIORITETE PROJEKTOV


Svetniki so bili po podanih odgovorih in debati enotni, da se projekti, ki ne bi bili sofinancirani s strani države, ne začnejo izvajati, oziroma naj se postavijo prioritete, katere investicije imajo prednost. Omenili so, da je zelo pozitivno, da odbori opravljajo dobro delo in že pred sejami občinskega sveta dodobra prevetrijo gradivo in pridobijo odgovore ter obrazložitve. Se bodo pa svetniki sestali takoj, če ne bo prišlo do prejema predvidenih sredstev ali se bodo začele kazati težave glede proračunskih sredstev.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.