savinjske novice
Oglas
menu
Foto: Freepik  Foto: Freepik

V prazničnem času brez petard in pirotehničnih sredstev


NK/MOV, 13.12.2021 10:20:00

Pred nami je praznični čas, ko se uporaba pirotehničnih izdelkov ob dovoljenih pogojih močno poveča. Pirotehnična sredstva onesnažujejo okolje in povzročajo stiske pri živalih in tudi pri ljudeh.


 


Z Mestne občine Velenje (MOV) so sporočili, da pri njih občane pozivajo, da se letos odpovedo nakupu pirotehničnih sredstev in izvajanju ognjemetov ter uporabi morebitne druge pirotehnike v prazničnih dneh. Lansko leto na območju velenjske občine sicer niso zabeležili nobene hude nesreče s pirotehniko, pretekla leta pa, zato uporabo pirotehnike odsvetujemo.


 


Policijska postaja Velenje poziva vse starše in skrbnike, da z opozarjanjem na nevarnosti in z lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev. Čeprav je pirotehnika namenjena zabavi, so lahko posledice nepravilne uporabe različne poškodbe, tudi hujše, največkrat pa so žrtve otroci. 


 


Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih prepoveduje prodajo, posest in uporabo pirotehničnih izdelkov kategorije F2, katerih glavni učinek je pok. To so predvsem petarde. Globa za kršitelje je od 400 do 1.200 evrov.


 Foto: Pixabay


 


Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do vključno 1. januarja. Poleg tega je prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev osebam, ki so mlajše od 14 oziroma 16 let in ki niso v spremstvu staršev, prepovedana. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij F1 in F2 je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih sredstev zaradi povečanja njihovega učinka, uporaba v drugih predmetih in lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi, saj lahko pride do poškodb (predvsem rok, oči in obraza) ter do opeklin.


 


Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo tudi veliko onesnaženost ozračja z delci ter predstavljajo tveganje za zdravje vseh nas. Pri eksploziji se namreč sprostijo snovi, ki zastrupljajo ozračje in povzročajo kratkotrajno izjemno povišane koncentracije onesnaževal. Če ni padavin, lahko ti delci lebdijo v zraku več kot en teden. Tudi, ko se že posedejo, se lahko ponovno vrnejo v ozračje zaradi cestnega prometa ali vetra. Ko padavine delce sperejo iz ozračja in tal, lahko ti onesnažijo površinske vode in podtalnico.


 


Na Agenciji Republike Slovenije za okolje ugotavljajo, da koncentracije delcev v ozračju vsako leto na prehodu v novo leto večkrat presežejo dovoljeno dnevno mejo onesnaženosti, ki jo določa evropska zakonodaja. Merilne postaje niso postavljene v bližini prireditvenih prostorov v mestih, kar pomeni, da so koncentracije onesnaževal na lokacijah prireditev še veliko večje. Izpostavljenost izpustom onesnaževal, ki jih povzroča ognjemet, lahko sproži tudi težji astmatični napad. Drobni delci, ki vsebujejo kovine, povzročajo vnetje dihalnih poti in pljuč tudi pri sicer zdravih ljudeh.


 


Poskrbimo torej skupaj, da bodo prazniki lepi brez petard, ognjemetov in druge pirotehnike. To bo prijazno živalim, našemu zdravju in okolju.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.