savinjske novice
Oglas
menu
Za najboljšega rejca govedi v Zgornji Savinjski dolini je bil izbran Ivan Matek iz Vologa.  Za najboljšega rejca govedi v Zgornji Savinjski dolini je bil izbran Ivan Matek iz Vologa.

Najboljši rejec govedi v Zgornji Savinjski dolini je …


Vesna Petkovšek, 3.12.2021 5:57:00

Govedorejsko društvo Zgornje Savinjske doline, ki deluje od leta 1991, šteje 153 članov. Društvo rejce govedi redno obvešča o spremembah pri zakonodaji in ukrepih na področju kmetijske politike. Organizirajo ekskurzije in oglede kmetij za izmenjavo izkušenj in dobrih praks v okolici, pa tudi širše po Sloveniji ali celo preko meja domovine. V letošnjem letu jim je uspelo organizirati ekskurzijo v Šaleško in spodnjo Savinjsko dolino, izbrali pa so tudi rejce leta 2020. Podelitev priznanj v živo ne bo mogoče izvesti, zato naj rejce govedi v naši dolini razkrivamo v Savinjskih novicah in na savinjske.com.


 


POUČNI OGLEDI KMETIJ Z VIZIJO


Ko so razmere to dopuščale, so se člani društva po daljšem času ponovno srečali v okviru strokovnega ogleda. Podali so se v Topolšico na kmetijo Napotnik, kjer redijo krave molznice, mleko pa predelujejo v številne proizvode. Na kmetiji Apat v Gaberkah so se seznanili z uspešno zgodbo preusmeritve kmeti je v krmljenje živine s senom. Popoldne so se podali še v Galicijo, kjer so na kmetiji Grobelnik spoznali družino, ki prideluje tako mleko kot goveje meso. Med drugimi redijo tudi škotsko pasmo angus in japonsko govedo wagyu.


 


KRITERIJI ZA IZBOR NAJ REJCEV


Društvo govedorejcev vsako leto izbere naj rejce govedi v dolini za preteklo leto. Kriteriji, s pomočjo katerih izbirajo nosilce tega naslova, so količina mleka v standardni laktaciji, število zaključenih laktacij, odstotek beljakovin in maščob v namolženem mleku v standardni laktaciji ter število molznih dni. Če je rezultat izenačen, se upoštevajo OMD točke kmetije.


 


SPODBUDA PREDVSEM ZA MLADE KMETE


V postopku izbora najprej poiščejo najboljše rejce po posameznih pasmah - torej črno-beli, lisasti in rjavi, izmed teh pa v finalu izberejo tistega, ki je med njimi zbral najvišje število točk. »Izbor pomeni spodbudo predvsem za mlade kmete in nekaj malega nagrade za vlaganje truda v to našo zahtevno dejavnost,« je povedal predsednik društva Janez Rosc, ki s svojo družino upravlja kmetijo Spodnji Strmčnik pri Lučah.


 V postopku izbora najprej poiščejo najboljše rejce po posameznih pasmah - črno-beli, lisasti in rjav.


 


LETA 2020 SO SE NAJBOLJ IZKAZALI:


Rjava pasma: Janez Presečnik iz Lenarta pri Gornjem Gradu, Zlata Rihter iz Tiroseka, Urška Končar iz Delc, Janez Kolenc iz Grušovelj in Ivan Matek iz Vologa.


Črno-bele pasma: Ivan Matek, Mirko Slapnik in Franc Zagožen, vsi iz Vologa, poleg njih pa še Janez Kolenc iz Grušovelj in Robert Rakun iz Radmirja.


Lisasta pasma: Tina Ogradi in Anton Matjaž iz Gornjega Gradu.


 


Končni izbor za leto 2020 je kot najboljšega rejca govedi v Zgornji Savinjski dolini izpostavil Ivana Matka iz Vologa.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.