savinjske novice
Oglas
menu
Eden od razlogov za dolge čakalne vrste je pomanjkanje ustrezno izobraženega in usposobljenega kadra. (Foto: Freepik)  Eden od razlogov za dolge čakalne vrste je pomanjkanje ustrezno izobraženega in usposobljenega kadra. (Foto: Freepik)

Svetovni dan duševnega zdravja: Duševno zdravje v neenakopravnem svetu


NK/NIJZ, 6.10.2021 10:54:00

Kar 75% do 95% ljudi z duševnimi motnjami v državah z nizkimi in srednjimi dohodki ne more dostopati do sistema skrbi in storitev za duševno zdravje, razmere pa tudi v državah z visokimi dohodki niso veliko boljše, ugotavlja Svetovna federacija za duševno zdravje. Pomanjkanje naložb v duševno zdravje, ki so nesorazmerne s proračuni, namenjenimi zdravju v celoti, prispeva k veliki vrzeli pri zdravljenju duševnih motenj in bolezni.


 


Pozornost letošnjega Svetovnega dneva duševnega zdravja, 10. oktobra, je zato namenjena neenakosti pri dostopanju do sistema in storitev skrbi za duševno zdravje. Mnogi ljudje z duševno motnjo ali boleznijo niso deležni zdravljenja, do katerega so upravičeni, in skupaj s svojimi bližnjimi, družinami in negovalci še vedno doživljajo stigmo in diskriminacijo.


 


Tudi v Sloveniji so desetletja zanemarjanj privedla do pomanjkljivega sistema skrbi za duševno zdravje, do strukturne stigme in prezrtja potreb po podpori in krepitvi duševnega zdravja, ki je ključna podstat družbenega razvoja. Slovenijo pesti kadrovsko in programsko podhranjen sistem skrbi za duševno zdravje na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, neustrezna podpora osebam s težavami v duševnem zdravju na njihovem domu in v skupnosti, neustrezna podpora ranljivim družinam. Veliko pomanjkanje specialistov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in psihiatrov, zakonska neurejenost sistemskega financiranja specializacij iz klinične psihologije, zakonska neurejenost področja psihoterapije, nedopustno dolge čakalne dobe na prve preglede, slaba dostopnost do psihološke in psihoterapevtske pomoči, je le nekaj težav, s katerimi se soočamo v Sloveniji.


 


zdravje


 


Svetovni dan duševnega zdravja je priložnost, da se povežemo, združimo svoje moči in skupaj ukrepamo za odpravljanje neenakosti, da se vsem ljudem zagotovijo pogoji za dobro duševno zdravje. Pri odpravljanju razlik je pomemben vsak med nami, saj lahko vsak po svojih močeh prispeva k temu, da so ljudje s težavami v duševnem zdravju v celoti vključeni v vse sfere življenja. Zato NIJZ vabi, da se jim v prizadevanjih za odpravo neenakosti pridružite in si v znak podpore 10. oktobra, na Svetovni dan duševnega zdravja, pripnete zeleno pentljo.


 


zelena_pentlja 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.