savinjske novice
Oglas
menu
Izgled predvidenega prizidka (levo) k zdravstvenemu domu v Nazarjah  Izgled predvidenega prizidka (levo) k zdravstvenemu domu v Nazarjah

V Mozirju v prenovo prostorov NMP, čeprav je predvidena v Nazarjah


Štefka Sem, 21.9.2021 9:10:00

Komisija Civilne iniciative (CI) za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov za pregled projekta prizidka k Zdravstvenemu domu (ZD) Nazarje je podala strokovno mnenje k upravičenosti projekta z ugotovitvijo, da projekt omogoča koncentracijo zdravstvenih uslug na enem mestu. V imenu CI je njihov predstavnik Zvone Zupan podal še dodatno mnenje, zakaj se jim to zdi nujno in potrebno. Poudaril je, da je v pritličju prizidka prostor namenjen nujni medicinski pomoči (NMP), temu je prilagojena tudi prometna ureditev.


 


NAČRTI ZA NMP V PRIZIDKU


»Na seji sveta zavoda (Javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, op. p.) je bila podana informacija, da Občina Mozirje planira investicijska vlaganja v posodobitev reševalne postaje, ki opravlja funkcijo nujne medicinske pomoči. Vse to kaže na razhajanja med osnovnim konceptom projektnih rešitev prizidka, ki predvidevajo koncentracijo večine zdravstvenih uslug na enem mestu, in lokalnimi interesi. Po drugi strani je poseben poudarek pri projektu prizidka namenjen nujni medicinski pomoči,« so ugotovitve CI.


 


PROMET PRILAGOJEN ZA NMP


NMP je podrejena zunanja prometna ureditev z izgradnjo povezovalne ceste med Lesarsko in Zadrečko cesto, ki omogoča hiter dostop reševalnih vozil tako iz smeri regionalne ceste Mozirje–Solčava, kakor tudi iz smeri Zadrečke doline. Znotraj območja ZD je predviden dvosmerni krožni promet z uvozom in izvozom tako na Lesarsko cesto kot tudi na povezovalno cesto, ki je že v gradnji. V neposredni bližini ZD bo tudi prostor za pristajanje reševalnega helikopterja.


 


NEPOSREDEN DOSTOP DO AMBULANTE


Pomemben element NMP je pokrit in toplotno izoliran nadstrešek za reševalna vozila, nadalje pasaža za prihod reševalnega vozila z obolelo ali ponesrečeno osebo z neposrednim dostopom v pritlične prostore, kjer bodo prostori za reanimacijo in ambulanta prve pomoči. Znotraj območja bo 61 parkirni mest za obiskovalce in zaposlene, zunaj območja ob Lesarski cesti pa še dodatnih 10 do 20, je povedal Zupan.


 


FIZIOTERAPIJA V STAREM DELU


Poleg gradnje prizidka je predvidena rekonstrukcija starega dela ZD. Pritličje bo v celoti zasedla fizioterapija, ki bo dobila tudi prepotrebno telovadnico in posodobljene ter moderne prostore za delo s pacienti. Objekta bosta sicer konstrukcijsko ločena, pri sedanjem vhodu pa medsebojno povezana z vetrolovom. Strokovna komisija za pregled projekta prizidka dejavnost NMP in fizioterapije posebej izpostavlja iz dveh razlogov.


 


PROSTORI NA LJUBNEM NE USTREZAJO STANDARDOM


»Na zadnji seji sveta zavoda so člani sveta podprli pričetek izgradnje prizidka k ZD, v nadaljevanju seje pa podprli tudi predlog vodstva javnega zavoda za začasno selitev fizioterapije v neustrezne prostore na Ljubno, ki ne ustrezajo tehničnim standardom. CI je tudi skeptična glede zadostnega števila parkirnih prostorov ob prostorih, namenjenih fizioterapiji na Ljubnem, saj so le-ti za to storitev nujni.« V obravnavi je bila tudi ponudba Občine Gornji Grad, ki je sicer ponujala prostore brezplačno, stroški ureditve prostorov pa bi šli v breme najemnika javnega zavoda oziroma občin.


 


NEENOTNOST V SVETU ZAVODA


»Če je že na neki način razumljivo, da se po posameznih občinah pojavljajo lokalni interesi, pa tega ni mogoče trditi, niti razumeti za vodstvo javnega zavoda, ki se celo pojavlja kot predlagatelj takšnih rešitev,« je dogajanje ocenil Zupan in dodal: »Pričakovali bi, da bo vodstvo javnega zavoda med najbolj vročimi zagovorniki začetka gradnje. Res, da je svet zavoda na zadnji seji soglašal s pričetkom gradnje prizidka k ZD, pa je bilo v razpravi izraženo veliko pomislekov, kot tudi skepse v uresničljivost projekta, tako od članov sveta kot od vodstva zavoda. Očitno so se razhajanja in neenotnost med župani prenesla tudi znotraj javnega zavoda.«


 


 logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.