savinjske novice
Oglas
menu
Foto: Onmanorama  Foto: Onmanorama

Odpadkov ne kurimo, ampak jih ločujemo


NK, 8.7.2021 11:11:00

S kurjenjem odpadkov po nepotrebnem obremenjujemo okolje in v zrak spuščamo veliko škodljivih in strupenih snovi ter s tem ogrožamo zdravje sebi in drugim. Za neupoštevanje prepovedi kurjenja so predpisane globe od 200 evrov do 800 evrov.


 


V naravnem okolju je, ne glede na to, ali gre za javne ali zasebne površine, prepovedano odstranjevati odpadke z uporabo ognja. Uredba o odpadkih določa, da je potrebno odpadke, ki nastajajo pri dejavnosti, odstraniti na predpisan način – oddati jih je potrebno pooblaščenim zbiralcem, odstranjevalcem ali predelovalcem odpadkov, nikakor pa jih ni dovoljeno kuriti, puščati ali odmetavati v naravnem okolju.


 


V primeru, da je ugotovljeno, da se v naravnem okolju kurijo odpadki, je za ukrepanje pristojna Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor. Pri naznanitvi prekrška inšpekcijskim službam je potrebno upoštevati, da se prijave upoštevajo kot obvestila o domnevnih nepravilnostih oz. kot pobude za ukrepanje, ne pa kot zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka. Prijavitelj torej ne more zahtevati od inšpektorja, da začne inšpekcijski postopek, ima pa pravico, da ga inšpektor obvesti o svojih ukrepih, vendar mora to zahtevo navesti v prijavi.


 


Odpadke je (namesto kurjenja) potrebno ločevati, biološke odpadke (ostanke z vrtov, travo, zeleni odrez) pa kompostirati. Ostale komunalne odpadke je treba odlagati v zabojnike na naslovu bivališča oziroma v ekološke otoke za zbiranje sekundarnih surovin (papir in papirna embalaža, steklena embalaža). 


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.