savinjske novice
Oglas
menu
Akcijski načrt bo stremel k zagotavljanju vzpodbudnega življenjskega okolja za domačine in prijetnega bivanja za obiskovalce. (Foto: arhiv Centra Rinka)  Akcijski načrt bo stremel k zagotavljanju vzpodbudnega življenjskega okolja za domačine in prijetnega bivanja za obiskovalce. (Foto: arhiv Centra Rinka)

Na Solčavskem manj vplivov turizma na naravo in spodbudno okolje za domačine


Barbara Rozoničnik, 17.3.2021 6:08:00

Solčavski svetniki so na februarski redni seji obravnavali in sprejeli Akcijski načrt trajnostnega razvoja destinacije Logarska dolina – Solčavsko za obdobje od leta 2021 do 2025. Po besedah županje Katarine Prelesnik je za odmaknjeno območje v osrčju gora strateškega pomena usmeritev k ohranjanju naravnih vrednot in tradicije ter razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah in oživljanje vasi Solčava.


 


OMEJEVANJE MOTORIZIRANEGA PROMETA


Kot so povedali, stremijo k zagotavljanju vzpodbudnega življenjskega okolja za domačine in prijetnega bivanja za obiskovalce. V pripravi je načrt upravljanja z obiskovalci v najbolj občutljivih predelih parka, saj gre za območje večje gostote naravnih vrednot. Eden od poudarkov načrta je ureditev prometne infrastrukture z omejevanjem motoriziranega prometa in uvajanjem dni brez avtomobilov.


 


ZLATI ZNAK ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA


Leta 2016 so na Solčavskem pristopili v Zeleno shemo slovenskega turizma. V preteklem letu so opravili ponovno certificiranje, na osnovi katerega so prejeli zlati znak. Hkrati so pridobili vpogled na področja, kjer obstaja potencial za doseganje boljših trajnostnih učinkov. Z ustanovitvijo zavoda Center Rinka so že pred leti vzpostavili osnovo, načrt pa predvideva okrepitev delovanja zavoda ter zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev.


 


MANJ VPLIVOV NA OKOLJE IN SOODLOČANJE PREBIVALSTVA


Akcijski načrt predvideva nadaljevanje vrste ukrepov za blažitev negativnih vplivov turizma na naravo. Predvidene so aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaženosti zraka in odvisnosti od fosilnih goriv, svetlobnega onesnaženja, ravnanja z odpadnimi vodami ter doslednega ločevanja in zmanjševanja količin odpadkov, mehke mobilnosti ter javnega prevoza. Poleg tega poudarjajo pomen vključevanja lokalnega prebivalstva k soodločanju, spodbujanja prostovoljstva ter podpore malemu gospodarstvu in kmetijstvu. V akcijskem načrtu je predvidena je tudi gradnja telovadnice in stanovanj za mlade družine.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.