savinjske novice
Oglas
menu
Foto: arhiv Občine Nazarje  Foto: arhiv Občine Nazarje

Občini Nazarje zlati certifikat razvojne odličnosti za leto 2021


KF, 4.3.2021 5:45:00

V letošnjem izboru najbolj razvojno prodornih slovenskih občin Zlati kamen je Občina Nazarje zasedla 41. mesto in se tako uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna ter uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev občini prinaša zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2021.


 


NAJBOLJ ODMEVNO STROKOVNO SREČANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE


Zlati kamen je najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje in poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. To je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu projekta Zlati kamen. Na dogodku vsako leto razglasijo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije.


 


NAZARJE MED OBČINAMI, KI PONUJAJO KAKOVOSTNO RAVEN ŽIVLJENJA


Občina Nazarje je letos zasedla 41. mesto med vsemi slovenskimi občinami in se tako uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev občini prinaša zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2021. Izhodišče za podelitev certifikata so merljivi podatki, združeni v indeks ISSO.


 


V INDEKSU ISSO ZAJETI ŠTEVILNI STATISTIČNI, FINANČNI IN GOSPODARSKI KAZALNIKI


Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine na način, da spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.


 


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com
Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelavo spletne strani in spletne trgovine)
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.