banner-728-90
Oglas
menu

Omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru


Nastasja Kotnik, 18.3.2020 13:22:00

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko istočasno prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Glede na strokovna izhodišča NIJZ priporoča, da posamezen poslovni prostor zagotavlja vsaj 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd.


DOPUSTNA ODSTOPANJA


Če so poslovni prostori večji, na primer 100 m2, in obstaja možnost izogibanja preostalim strankam v prostoru ter zagotavljanje ustrezne razdalje 1,5 m, je lahko v prostoru prisotnih tudi več oseb, v navedenem primeru več kot 5 oseb, vendar naj površina ne bo manjša kot 15 m2 na posamezno stranko.


POTREBNO REDNO PREZRAČEVANJE


Prostore je potrebno redno prezračevati. V kolikor gre za naravno prezračevanje, je potrebno imeti odprta vhodna vrata in dodaten vir zraka (okno, druga vrata ipd.). V kolikor to ni mogoče oziroma je urejen sistem prisilnega prezračevanja, je potrebno zagotoviti najvišjo možno moč prisilnega prezračevanja in imeti odprta vhodna vrata.


RAZDALJA MED ČAKAJOČIMI NA BLAGAJNI VSAJ 2 METRA


Razdalja med čakajočimi na blagajni naj bo vsaj 2 metra, lastnik poslovnega prostora mora določiti največje dovoljeno število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu).


ZAGOTOVITI PRETOČNOST STRANK


NIJZ predlaga pretočnost strank v (večjih) trgovinah na način, da se ločijo stranke, ki opravljajo nakupe, in stranke, ki stojijo v vrsti na blagajni. Ko se mesto ob blagajni sprazni in v vrsto vstopi stranka, ki je opravljala nakupe, se dovoli vstop novi stranki. Pri čakajočih pred poslovnimi prostori predlagajo razdaljo vsaj 2 metra med posameznimi strankami.


ČIŠČENJE ALI RAZKUŽEVANJE TER ROKAVICE


Ob tem opozarjajo tudi na ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev, ter zagotovitev rokavic za enkratno uporabo, ki jih stranka po opravljenih storitvah ustrezno zavrže.


 logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com