banner-728-90
Oglas
menu

Priporočila in navodila Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje


Nastasja Kotnik, 17.3.2020 14:01:00

V zdravstvenem domu Nazarje ne izvajajo jemanja brisov za testiranje okužbe s koronavirusom in pozivajo vse, ki pri sebi opazijo bolezenske znake koronavirusa (kašelj, oteženo dihanje, vročina …), naj pokličejo svojega osebnega zdravnika, izven delovnega časa ambulante pa dežurno službo, kjer bodo dobili vsa potrebna navodila. Pacienti z navedenimi bolezenskimi znaki naj ne hodijo v zdravstvene postaje, ker bi s tem ogrožali zdravstveno osebje in druge paciente.


AMBULANTE SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE


Vse ambulante splošne/družinske medicine na vseh zdravstvenih postajah v Zgornji Savinjski dolini (Nazarje, Ljubno, Luče) delujejo v polni zasedbi. Obiski pri osebnem zdravniku se izvajajo samo za nujne primere in po predhodnem telefonskem dogovoru. Na vhodih v zdravstvene postaje paciente sprejemajo medicinske sestre, ki skrbijo za informiranje pacientov in usmerjanje na ustrezna mesta.


DEŽURNA AMBULANTA


Ordinacijski čas dežurne ambulante v Mozirju do nadaljnjega ostaja nespremenjen (sobote, nedelje in prazniki od 7.00 do 21.00), veljajo pa posebni ukrepi za zaščito pacientov in medicinskega osebja:


·         drsna vrata dežurne ambulante so zaklenjena, da preprečimo vstop morebitnih oseb z bolezenskimi znaki koronavirusa, kar bi ogrozilo delovanje ambulante;


·         vseskozi je na dežurni številki, ki je objavljena tudi na vhodu (041 324 470), prisoten zdravstveni delavec, ki pacientom po posvetu omogoči vstop v ambulanto.


V preostalem času je zdravnik na razpolago odraslim v dežurnih ambulantah Velenje ali Žalec, otrokom v pediatričnem urgentnem centru v Celju, za poškodbe pa v urgentnem centru v Celju.


V primeru nujnega stanja pokličite na tel. št. 03 837 08 00 ali 112.


PREVENTIVNE DEJAVNOSTI


Do nadaljnjega je prekinjeno izvajanje vseh preventivnih dejavnosti na področju:


·         predšolske in šolske dejavnosti (posvetovalnica novorojenčkov in dojenčkov, cepljenja otrok, predšolska in šolska sistematika);


·         zobozdravstvene dejavnosti (zobna šolska sistematika);


·         preventive v družinskih ambulantah (referenčne ambulante);


·         cepljenja v cepilni ambulanti;


·         šole za bodoče starše in telesne priprave na porod;


·         vse delavnice za otroke in mladostnike ter odrasle, splošna zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja po vrtcih, šolah ter želiranje;


·         patronažnega varstva (preventivni pregledi otrok, nosečnic in starostnikov).


Obravnava akutnih obolenj in bolezni, ki lahko pripeljejo do poslabšanja zdravstvenega stanja pri pacientih, teče nemoteno.


ZOBOZDRAVSTVO


Prekinjeno je izvajanje vseh zobozdravstvenih posegov. Za nujne primere je organiziranih 7 vstopnih točk (za našo dolino predvidoma v zdravstvenem domu Celje).


FIZIOTERAPIJA IN PATRONAŽNA SLUŽBA


Fizioterapija in patronažna služba (razen preventivnih dejavnosti) delujeta nemoteno, stanje pa se lahko tudi spremeni, zato spremljajte dnevna obvestila.

logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com