banner-728-90
Oglas
menu
Miran Krefl  Miran Krefl

Sestanek vodstva gasilske zveze in Civilne zaščite Zgornje Savinjske doline s predstavniki občin


Nastasja Kotnik, 16.3.2020 22:19:00

Na pobudo vodstva Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline so se v Nazarjah sestali občinski poveljniki Civilne zaščite, občinski gasilski poveljniki in predstavniki zgornjesavinjskih občin, poleg sklicateljev pa je sodeloval tudi poveljnik Savinjsko-šaleške regije Boris Lambizer.

ODGOVORNOST ŽUPANOV IN POVELJNIKOV ŠTABOV CIVILNE ZAŠČITE

Lambizer je opozoril na resnost situacije zaradi hitrega širjenja koronavirusa in na obveznosti občin v razmerah, ko je v Sloveniji razglašena epidemija. Za izvajanje ukrepov po občinah so odgovorni župani, ki morajo skupaj s poveljniki štabov Civilne zaščite začeti izvajati aktivnosti, kot jim narekujejo občinski načrti zaščite in reševanja. V kolikor kakšna občina takšnega načrta nima, je zanjo podlaga za delovanje regijski načrt zaščite in reševanja.

ZAGOTOVITI USTREZNO OSKRBO STAREJŠIH OBČANOV

V razpravi je bilo precej pozornosti namenjeno problematiki zagotavljanja ustrezne oskrbe starejših občanov. Nekatere občine so se že organizirale in bodo starejšim kljub zaprtju gostinskih lokalov preskrbele prehrano. Glede preprečevanja osamljenosti se bodo občine povezale z regijskim centrom za socialno delo, glede zagotavljanja zdravstvenih storitev pa z Zdravstvenim domom Nazarje. Skupni imenovalec vseh teh aktivnosti mora biti solidarnost, ki naj bi jo v teh zahtevnih razmerah pokazal vsak občan.

POMEMBNO V TEM ČASU JE PRAVOČASNO IN OBJEKTIVNO INFORMIRANJE

Zelo pomembno v tem času je pravočasno in objektivno informiranje. Zaenkrat za to skrbi vsaka občina posebej, toda praksa kaže, da je ažurnost pri tem zelo različna. V vsaki občini bi morali imeti pooblaščenca oziroma usposobljeno osebo za informiranje. To področje bo še bolj pomembno, če se bo situacija še zaostrila in se bo začel izvajati scenarij B oziroma C. Predsednik Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline Janko Žuntar je predlagal razmislek o skupni informacijski točki.

GASILSKA DRUŠTVA DOLŽNA SPREMLJATI ZDRAVSTVENO STANJE SVOJIH ČLANOV

Gasilska enota širšega pomena (GEŠP) Nazarje ima, kot je povedal poveljnik enote Sebastjan Solar, v teh razmerah poseben status in veliko odgovornih nalog. Ker razpolagajo z minimalnimi resursi za posredovanje, bodo po potrebi aktivirali tudi okoliška gasilska društva. Slednja so dolžna, kot je poudaril poveljnik Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline Miro Brezovnik, vsakodnevno spremljati zdravje svojih članov in posameznike z zdravstvenimi omejitvami nemudoma izločiti iz svojih enot.


 logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com