banner-728-90
Oglas
menu

Ženske diskriminirane tudi na račun »feminizacije« poklicev


Tatiana Golob, 11.3.2020 11:16:00

Evropski inštitut za enakost spolov je ob objavi rezultatov merjenja indeksa enakosti spolov za leto 2019 ugotovil, da se Slovenija med evropskimi državami umešča na 11. mesto in je za 0,9 točke nad evropskim povprečjem. Na področju dela se kaže, da je stopnja zaposlenosti žensk v Sloveniji sicer visoka, se pa neenakosti kažejo v koncentraciji žensk in moških v različnih sektorjih dela. Poleg tega ženske v povprečju na mesec zaslužijo 9 odstotkov manj kakor moški, v parih z otroki celo 20 odstotkov manj. Krivdo za takšno stanje gre delno pripisati slabo plačanim feminiziranim poklicem.


FEMINIZIRANI POKLICI SLABO CENJENI IN SLABO PLAČANI


Na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega dela je zaposlenih 27 odstotkov žensk in samo 6 odstotkov moških. Ti prevladujejo na področju znanosti, tehnologije, strojništva in matematike, kjer jih je zaposlenih 36 odstotkov in le 9 odstotkov žensk. Strokovnjaki za trg dela ugotavljajo, da v EU, kot tudi v Sloveniji, še vedno obstaja opazna feminizacija poklicev, ki so hkrati podcenjeni in posledično slabše plačani. Gre predvsem za poklice v vzgoji in izobraževanju, medicini, dejavnosti čiščenja, strežbe in gostinstva. To so dejavnosti, ki so velikega pomena za dobro funkcioniranje družbe, a hkrati nimajo prave zveze s tako imenovanimi »ženskimi lastnostmi«, saj sta oba spola enako uspešna in odgovorna v opravljanju le-teh.


TUDI V SAVINJSKI REGIJI POKLICI ZELO STEREOTIPNO ZASTOPANI


Kljub temu številni poklici ostajajo zaznamovani s spolom. Tudi zadnji dosegljivi podatki Statističnega urada Republike Slovenije, ki razporejajo zaposlene po dejavnosti in spolu po statističnih regijah, kažejo takšen trend tudi v Savinjski statistični regiji. V gradbeništvu je pred slabim desetletjem delalo približno 79 odstotkov manj žensk kot moških, v dejavnosti prometa in skladiščenja 69 odstotkov manj, v gostinstvu pa 27 odstotkov več in v dejavnosti izobraževanja kar 62 odstotkov več žensk kot moških. Slednji dve dejavnosti veljata za feminizirani. Razmerja med zastopanostjo spolov v teh poklicih se tudi v zadnjem desetletju niso opazno spremenila.


ZA ŠANKOM NAJ BO »SIMPATIČNA IN MLADA«


Ta trend se opazi tudi pri izbiri študija, potrjujejo ga številni delodajalci, ki objavljajo sporne oglase v smislu »išče se mlajša oseba ženskega spola za delo za šankom …«. Nekateri delodajalci celo iščejo simpatična, urejena dekleta. Poleg tega so ženske kot iskalke zaposlitve na razgovorih pogosto soočene z vprašanji, ki se tičejo njihove družine, otrok in načrtovane nosečnosti. Zakon je jasen, vsaka diskriminacija pri izbiranju kandidata za delovno mesto je zakonsko prepovedana. Zagotovljena mora biti tudi enaka obravnava med spoloma. Žal številni primeri kažejo, da praksa ne sledi zakonu.

ana


Zgornjesavinjčanka Ana, 22 let, študentka ekonomije:

»Že ves čas študija občasno delam v gostinstvu, saj v tej dejavnosti najlažje dobim delo. Veljam za komunikativno in simpatično osebo, zato me pogosto najamejo tudi kot hosteso na različnih prireditvah. Ves čas svojega dela »za šankom« sem občasno deležna seksističnih izjav, tudi resnejše nadlegovanje je že bilo vmes.

Ko sem svojega delodajalca na to opozorila in poudarila, da stranko sama težko obvladujem, mi je dejal, da naj potrpim, ker je takšno obnašanje s strani moških čisto normalno, poleg tega gre za stranko, ki v tem baru pusti veliko denarja. Ker mi je bilo pravzaprav skoraj neposredno rečeno, da me stranka lahko otipava, saj prinaša zaslužek, sem delo tam pustila.

Imam pa pri sedanjem delodajalcu, ki je prav tako moški, veliko boljšo izkušnjo. Ko se je moja fotografija v začetku tega leta pojavila v sporni Facebookovi skupini »Kira dela na smeni«, sem na to opozorila tudi mojega delodajalca. Ta je s pisnimi in ustnimi opozorili takoj obvestil naše stranke, da takšnega ravnanja ne bo dopuščal, stranke, ki takšno ravnanje odobravajo, pa v njegovem lokalu niso zaželene. Njegov odziv mi je bil v veliko potrditev, da me ceni predvsem zaradi mojega dobrega dela in ne kakšnih telesnih »adutov«.«

 


ŽENSKE ZASLUŽIJO MANJ KOT MOŠKI


Izbira poklica je načeloma odvisna od vsakega posameznika in je svobodna. Težko je presoditi, ali se mladi za poklic odločajo na podlagi svojega spola ali predvsem lastnega zanimanja za določeno dejavnost. Bolj zaskrbljujoči so podatki Evropskega inštituta za enakost spolov, da ženske v povprečju zaslužijo 92 centov za vsak euro, ki ga moški zaslužijo na uro, kar pomeni 8-odstotno plačno vrzel. Pokojninska vrzel je še večja, saj je približno 18-odstotna. Prav feminizirani, slabše plačani poklici veliko prispevajo k revščini starejših, upokojenih žensk.


KLJUB BOLJŠI IZOBRAZBI ŽENSK, VODSTVENE POLOŽAJE ZASEDAJO MOŠKI


V Sloveniji imajo na splošno ženske višjo izobrazbo kot moški, razen med najstarejšim prebivalstvom. Po podatkih statističnega urada so v akademskem letu 2017/18 ženske predstavljale 58 odstotkov vseh vpisanih v terciarno izobraževanje. Običajno so uspešnejše od svojih moških vrstnikov. Vsako leto namreč diplomira več študentk kot študentov, nato pa se nekje zalomi. Na začetku kariere so po deležu izenačene z moškimi kolegi, pri zasedanju najvišjih položajev v podjetjih pa jih je med izvršnimi direktoricami komaj 20 odstotkov, le pet odstotkov zaseda mesto predsednice uprave. V učiteljskem poklicu, ki velja za feminiziranega, podatki kažejo, da v vrtcih in šolah med strokovnim osebjem prevladujejo ženske, z višanjem stopnje izobraževanja pa se povečuje delež moških. Tudi podatki Sursa za Zgornjo Savinjsko dolino kažejo, da je delež višje in visoko izobraženih višji med ženskami (23,40 odstotka) kot moškimi (15,08 odstotka). Žensk je več tudi med tistimi brez izobrazbe in zgolj z osnovnošolsko. Predvidevati gre, da gre pretežno za starejše osebe, ko je bilo v navadi pošiljati na šolanje predvsem fante.


 logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com