banner-728-90
Oglas
menu
Štefka Sem  Štefka Sem

Zelena luč za imenovanje Božene Herzog za direktorico zavoda


Štefka Sem, 11.3.2020 8:48:00

Svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo županji in župani občin Zgornje Savinjske doline, se je sestal v ponedeljek, 2. marca. Na seji so na predlog sveta zavoda podali soglasje k imenovanju Božene Herzog iz Mozirja za direktorico zavoda, razpravljali pa so tudi o izdelavi ocene poslovanja nazarskega zdravstvenega doma in pripravi načrta finančnega prestrukturiranja.


POTRDITEV DIREKTORICE BREZ POMISLEKOV, TODA …


Glede predloga za imenovanje Božene Herzog za direktorico člani sveta niso imeli pomislekov. Težavo so videli le v tem, da niso dobili gradiva, iz katerega bi bilo mogoče razbrati, na osnovi česa se je svet zavoda odločil za omenjeno kandidatko. Solčavska županja Katarina Prelesnik je ob tem dejala, da o ostalih kandidatih ni imela priložnosti odločati, saj ni imela ne osnove ne izbire. Res je, da so se trije kandidati dan po izteku razpisnega roka predstavili županom na kolegiju v Solčavi, toda te priložnosti nista dobili preostali kandidatki, ki sta prijavi oddali zadnji dan.


herzog-bozena-01-200px


Božena Hezog


SVET ZAVODA NAJVIŠJI ORGAN, USTANOVITELJICE PA ODGOVORNE


Člani sveta ustanoviteljic tudi niso razumeli, zakaj se je svet zavoda odločil, da direktorja izbere le na osnovi prijav, kajti pričakovali so predstavitve vseh kandidatov. Rečiška županja Ana Rebernik je izrazila mnenje, da ne more nekdo odločati zgolj na osnovi tega, kar prebere, in da je neodgovorno, da vsi kandidati niso imeli možnosti predstavitve. Prelesnikova je povedala, da je bila deležna očitkov glede postopka izbire, in dodala, da si je želela slišati vse kandidate in da to je pričakovala tudi od sveta zavoda. V razpravi so se člani sveta strinjali, da je sedanji model upravljanja zavoda neustrezno postavljen, saj je svet zavoda najvišji organ, ustanoviteljice pa so odgovorne za vse. Po mnenju lučkega župana Cirila Rosca na takšno razmerje ni mogoče več pristajati.


Z OCENO POSLOVANJA DO NOVIH IDEJ ZA RACIONALIZACIJO


Kljub temu, da so župani že konec lanskega leta prejeli revizijsko poročilo, o njem še niso razpravljali. Ker naj bi bilo poročilo bolj kot ne opisno s predlogi in priporočili, so razmišljali o naročilu ocene poslovanja zdravstvenega doma. Le-ta naj bi pokazala, kaj se še da storiti, da bi zavod posloval pozitivno. Če bi poročilo pokazalo, da je zavod insolventen, bi bile občine ustanoviteljice dolžne finančno pomagati zdravstvenemu domu. Po razpravi so se odločili, da povprašajo Herzogovo, ali že ve, kje bi se dalo še kaj privarčevati. Če bo tudi njena želja, da se s pomočjo ocene poslovanja najde še kakšna možnost za racionalizacijo, bodo o naročilu razpravljali na naslednji seji.


 logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com