banner-728-90
Oglas
menu
fotodokumentacija Občine Nazarje  fotodokumentacija Občine Nazarje

Krajevna skupnost Kokarje praznuje


Andreja Zupan, 23.5.2020 10:47:00

Maj je bil za krajane kokarske krajevne skupnosti vedno mesec druženja in praznovanj. Na Lazah so gasilci postavili mlaj in jih gostili za 1. maj in krajevni praznik, taborniki so pripravili kresovanje, planinci so krajane vodili na Čreto in po lončarski poti. Šolarji so pripravili kulturni program na Čreti in za krajevni praznik na Lazah, društvo upokojencev pa je pomagalo gostiti starejše krajane. Pri izvedbi teh akcij in prireditev so pomagali mnogi krajani, vsa društva, osnovna šola in Občina Nazarje. Bilo je delovno in veselo, v skupnosti upajo in verjamejo, da bo še kdaj tako, letos pa je novi koronavirus preprečil vse načrte okoli majskih prireditev.


 


KRATKA ZGODOVINA


Krajevna skupnost Kokarje praznuje 26. maja v spomin na prednike lončarje. To je datum, ko so se leta 1740 v Gornjem Gradu sestali zadrečki lončarji in določili lončarski red. Kasneje se je sedež lončarstva iz Gornjega Grada prenesel v Kokarje. Pred sedmimi leti so Muzej gozdarstva in lesarstva Vrbovec, krajevni odbor Kokarje in Občina Nazarje uredili 12 km dolgo lončarsko pot »Kokarski klobuk«, opremljeno z opisnimi tablami, ki pohodnika seznanjajo z zgodovino lončarstva v Zadrečki dolini. Izdali so tudi zgibanko, ki usmerja popotnika.


 


SEJE IN DONACIJE


Krajevni odbor se je v lanskem letu sestal na treh rednih in izredni seji ter izvedel, glede na razmere v državi, dve dopisni. Tudi v preteklem letu so največ donirali za projekt brezplačna šola v Nazarjah, za prireditve in delavnice za najmlajše krajane, za delovanje gasilskega društva, društva upokojencev, tabornikov, planinskega, turističnega in čebelarskega društva.


 


DELA NI ZMANJKALO


Pregledali so celotno dokumentacijo projekta za izvedbo ureditve parka Kokarje na območju Jakličeve hiše in ga predstavili najbližjim sosedom te lokacije. Zbrali so soglasja lastnikov zemljišč v Kokarjah in uredili čiščenje Zijalke vse do Drete. Izvajalci del so popravili most čez Dreto v Kokarjah. Lani je bil izbran ponudnik za ureditev mostu v Potoku. Za praznično okrasitev so letos pristopili k celostni podobi občine in namestili kar nekaj nosilcev za zastave in okrasje.


 


IZVEDBE IN PLANI ZA INFRASTRUKTURO


Na Lazah je Komunala Mozirje uredila vodovod in števce za posamezna društva. Uredilo se je odvodnjavanje meteornih vod pri gasilski brunarici. Še vedno čaka celostna ureditev odvodnjavanja meteornih vod na območju Športnega centra Laze. Pridobili so ponudbo za izvedbo nadstrešnice pri brunaricah in pokritje balinišča. Na balinišču imajo od lani popravljeno steno, v Kokarjah pa tudi javno luč, ki deluje na sončno energijo.


 


NAJVEČJI PROJEKT


Največji komunalni projekt se je v tem obdobju odprl v Pustem Polju. Izvajalci urejajo komunalne vode in razsvetljavo po vasi. Cesta bo dobila novo asfaltno prevleko. Krajevni odbor je hvaležen vsem krajanom za potrpežljivost in vsa soglasja, ki so jih morali podpisati, da se zadeve lahko urejajo. Enako so hvaležni kmetom, ki upoštevajo odmik od javnih poti in cest, da so le-te varne in pregledne. Županu in občinski upravi so hvaležni za vso pomoč in skrb za njihove potrebe in želje, društvom, organizacijam in podjetjem pa za sodelovanje.


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com