banner-728-90
Oglas
menu
Gorenje Group  Gorenje Group

V Gorenju za 40% zmanjšali število odpovedi iz poslovnih razlogov


Nastasja Kotnik, 21.5.2020 11:58:00

Skupina Hisense Europe je konec aprila zaradi upada števila naročil in prihodkov kot posledice epidemije koronavirusa začela s postopkom razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji. Po sprejetju kriterijev za določitev presežnih delavcev, so nato s sindikatom sklenili še dodaten dogovor, po katerem dela v katerikoli družbi Hisense Gorenja, kjer so ugotovljeni presežni delavci, ne moreta izgubiti oba zakonca ali zunajzakonska partnerja, prav tako na seznamu presežnih delavcev v nobeni od družb ne bo staršev samohranilcev. Do priprave predloga programa presežnih delavcev za družbo Gorenje, d. o. o., ki so ga že vročili sindikatu, jim je uspelo število odpovedi iz poslovnih razlogov v tej družbi zmanjšati že za 40 odstotkov - od prvotno predvidenih 544 na 327.

POMOČ PRI ISKANJU NOVE ZAPOSLITVE
V invalidskem podjetju I.P.C. programa presežnih delavcev ne bodo izvajali, saj zakon tega pri tako majhnem številu odpovedi ne zahteva (število odpovedi v I. P. C. bo manjše od 29, namesto prvotno predvidenih 84). Invalidom bo družba odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga zgolj, če bodo pred tem izpolnjeni pogoji, določeni s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Če se bo po končanem postopku v katerem od podjetij Hisense Gorenje ali pri drugih delodajalcih znova pojavilo povpraševanje po delavcih, bodo tem družbam posredovali podatke o številu in kategoriji presežnih delavcev, da jim tako olajšamo možnost ponovne zaposlitve. Prav tako bodo presežne delavce seznanili s ponudbo razpoložljivih delovnih mest na območjih, kjer bivajo.

VELIKA IZGUBA PO PADCU NAROČIL
Podjetja skupine Hisense Europe v Sloveniji so se v zadnjih treh mesecih deloma sicer vključila v državne interventne ukrepe, vendar stroški dela glede na bistveno zmanjšan obseg poslovanja še vedno negativno vplivajo na poslovni rezultat. Pričakovana izguba Gorenja ob polletju bo, glede na padec naročil, ki se nadaljuje v maju in juniju, znašala 41 milijonov evrov.


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com