banner-728-90
Oglas
menu
Dostava zaščitne opreme za domove starejših (Foto: arhiv štaba CZ Zahodne Štajerske regije)  Dostava zaščitne opreme za domove starejših (Foto: arhiv štaba CZ Zahodne Štajerske regije)

Delovanje Civilne zaščite v času izrednih razmer zelo dobro


Barbara Rozoničnik, 15.5.2020 19:20:00

Vse od razglasitve epidemije novega koronavirusa so enote in službe Civilne zaščite (CZ) med glavnimi akterji pri organizaciji in nudenju pomoči ter podpore prebivalcem in ustanovam. Zdaj, ko se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice, je črto pod delovanje v času epidemije potegnil poveljnik štaba CZ Zahodne Štajerske regije Janez Melanšek.


Z RAZGLASITVIJO EPIDEMIJE AKTIVIRANI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA


 


Enote in službe CZ se organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi in prostovoljnimi reševalnimi službami. S 13. marcem je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja (ZiR) ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Hkrati so bili aktivirani regijski načrti ZiR in v skladu z njimi še občinski. Štiri občine Zgornje Savinjske doline so imele izdelan ustrezen načrt oziroma so bili le-ti v usklajevanju, ostale občine pa so delovale skladno z regijskim načrtom.


JanezMelansek
Poveljnik štaba CZ Zahodne Štajerske regije Janez Melanšek


ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE AKTIVNI DO PREKLICA 


Od 13. marca imajo vse občine aktivirane štabe CZ in ustrezne službe za podporo in logistiko. Pretok informacij redno poteka od državnega štaba oziroma službe za podporo CZ Republike Slovenije do regijskega štaba in naprej do posameznih občin. Po besedah Janeza Melanška so občine redno informirali in jim posredovali navodila, koordinirali postopke ter posredovali usmeritve: »Naše delo poteka neprekinjeno od 13. marca dalje in bo trajalo, dokler državni načrt ZiR ne bo preklican s strani vlade, prav tako ostajajo do preklica aktivni štabi CZ po posameznih občinah.«


VAROVALNE OPREME NA ZAČETKU PREMALO, KASNEJE DOVOLJ


Osebne varovalne opreme je bilo na začetku glede na potrebe premalo, kasneje se je stanje izboljšalo. Prioritetno je bila oprema namenjena zdravstvu, službam za zaščito in reševanje ter nujnim javnim službam. »Veseli me, da ni bilo okuženih v centru starejših v Gornjem Gradu, prav tako ni bilo okuženih med zdravstvenim osebjem na območju Zgornje Savinjske doline,« je izpostavil Melanšek. Podlaga za delitev osebne varovalne opreme po občinah je bilo število prebivalcev, število okuženih z novim koronavirusom ter število šol in vrtcev.


DELOVANJE SPROTI PRILAGAJAJO RAZMERAM 


Na lokaciji regijskega štaba dnevno izvajajo dežurstvo, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Glede na stanje se sproti prilagajajo ter ukrepajo. »Naj samo omenim, da imamo v delovodniku zabeleženo od pričetka epidemije do danes preko 800 vhodnih in izhodnih dokumentov, v kar niso všteta vsakodnevna poročila občinam,« je še povedal Melanšek ter v celoti delovanje CZ ocenil kot zelo dobro.


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com