banner-728-90
Oglas
menu
Andreja Ermenca (levo) je na direktorski funkciji nasledil Andrej Kladnik. (Foto: B. Kanjir)  Andreja Ermenca (levo) je na direktorski funkciji nasledil Andrej Kladnik. (Foto: B. Kanjir)

Namesto Andreja Ermenca na čelu Komunale Mozirje Andrej Kladnik


Benjamin Kanjir, 11.5.2020 18:30:00

Skupščina Javnega podjetja Komunala Mozirje je za novega direktorja imenovala Andreja Kladnika. Andrej Ermenc, ki je to mesto zasedal zadnjih šestnajst let, ostaja v podjetju in bo v pomoč novemu vodstvu, prihodnje leto pa se namerava upokojiti.

NAJVEČJA SKRB KVALITETA KOMUNALNIH STORITEV

Ermenc se je v mozirski Komunali zaposlil leta 1986. Prva leta je skrbel za vzpostavitev in vodenje katastra komunalnih naprav, nato pa prevzemal nove zadolžitve. Na funkcijo direktorja bil imenovan pred 16 leti. V tem času posebnih pretresov v podjetju ni bilo, njegova največja skrb je bila kvaliteta komunalnih storitev in varnost uporabnikov.

»NAJBOLJ ZELENO PODJETJE V DOLINI«

Na vprašanje, kakšen pomen ima komunalno podjetje za lokalno okolje, Ermenc odgovarja, da je »Komunala Mozirje najbolj zeleno podjetje v dolini. Nesrečni smo, če zaradi starosti in iztrošenosti kaka krajevna čistilna naprava slabo deluje, in vlagamo vse napore, da bi bile izgube na vodovodih čim manjše, da bi bila poraba elektrike za prečrpavanje manjša, da se odpadki zbirajo čim bolj skrbno in pravilno.«

TERENSKO DELO VEDNO NA MEJI VARNOSTI PRI DELU

»Terensko delo je vedno nekje na meji varnosti pri delu. Najbolj me je bilo strah, da bi se kateremu od sodelavcev kaj zgodilo, da bi se poškodoval. A ni nekaj najlepšega, ko se vsi na koncu službe vrnemo zdravi k svojim družinam? Kljub temu, da je večina komunalnih delavcev »terencev«, smo »pisarniški« v stari leseni baraki delali v res slabem delovnem okolju. Ko se je pokazala priložnost, smo uspeli odkupiti in se preseliti v sodobne prostore, v katerih se tisti, ki tu delamo, in tudi tisti, ki pridejo k nam kaj urejat, dobro počutimo,« je zadovoljen Ermenc.

NAMEN JAVNEGA PODJETJA ZAGOTAVLJATI ČIM BOLJŠE STORITVE

Andrej Kladnik je na Komunali Mozirje zaposlen dobrih pet let. V tem času je spoznal podjetje, lastnike, poslovne partnerje in vse dejavnosti, ki jih podjetje izvaja. Ob prenosu vodenja je Ermenc novemu direktorju položil na dušo, da je namen javnega podjetja zagotavljati čim boljše storitve za občane in podjetja na območju, kjer delujejo.

ERMENC PO POTREBI V POMOČ NOVEMU VODSTVU

Ermenc se bo odslej lahko bolj posvetil opravilom, ki jih je doslej opravljal ob funkciji direktorja. Skrbel bo za kataster komunalnih naprav, se ukvarjal s projektnimi pogoji, izdajal mnenja in soglasja. Kolikor bo potrebno, bo v pomoč novemu direktorju, saj si je v času vodenja nabral ogromno izkušenj.

 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com